Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága Rókás Óvoda pályázatot hirdet Tagóvoda-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6723 Szeged, Sólyom utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, munkaügyi, ügyviteli feladatok elvégzését, tagóvodai dolgozók feladatellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         óvodapedagógusi – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű képesség a folyamatok, feladatok hatékony összehangolására, munkatársak irányítására, kezelésére,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Kiváló szintű interperszonális készségek, változás kezelésének képessége

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Szakmai önéletrajz
 •         Tagóvoda vezetésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő vezetési program
 •         Végzettséget és továbbképzéseket igazoló dokumentumok másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bódiné Vági Klára nyújt, a 20-455-4881 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága címére történő megküldésével (6723 Szeged, Sólyom utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVI/3380-1/2014/ÓVI/ , valamint a beosztás megnevezését: Tagóvoda-vezető.
 •         Személyesen: Bódiné Vági Klára, Csongrád megye, 6723 Szeged, Sólyom utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Igazgatóságon történő személyes meghallgatását és a tagóvoda alkalmazotti közösségének, illetve szülői szervezetének véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 31.

[product id=”348″ sku=””]