A Tesz-Vesz Óvoda – Budapest óvodapedagógust keres

 A Tesz-Vesz Óvoda – Budapest pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Zólyomi út 20.22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola,
  •         erkölcsi bizonyítvány, érvényes tüdőszűrő lelet

Elvárt kompetenciák:

  •         Jó szintű módszertani tudás, rátermettség, kezdeményező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         diploma, önéletrajz képzések, szakvizsga dokumentumai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyurkó Zsuzsanna nyújt, a 319 3445 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Gyurkó Zsuzsanna részére a info@teszveszovi.ujbuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes beszélgetés utáni döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 8.