A Vándor Óvoda  óvodapedagógust keres.         Vándor Óvoda Kindergarten Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pestszentlőrinci Vándor Óvoda Pestszentlőrincer Kindergarten Vándor Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 Budapest, Vándor Sándor utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása német nemzetiségi csoportban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, Óvodapedagógusi diploma,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Német Nemzetiségi Óvodapedagógus,
  •         Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Fényképes szakmai önéletrajz, Főiskola Óvodapedagógusi diploma, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szlezákné Czirják Judit óvodavezető nyújt, a 06 1 2 908 299 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Vándor Óvoda Kindergarten Óvoda címére történő megküldésével (1181 Budapest, Vándor Sándor utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 250/2015/5 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •         Elektronikus úton Szlezákné Czirják Judit óvodavezető részére a vandorov@enternet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 24.

(Forrás. kozigallas.hu)

[product id=348]