A  gyerekek nyelvi kifejezőkészségét sokféleképpen fejleszthetjük.

Az alábbiakban erre mutatunk be néhány játékot.

Meseírás
Eszközök
• színes ceruza
• papír

A játék menete
Az óvónő kérdései alapján a gyermek egyszerű, majd egyre bővülő mondatot alkotnak, melyet az óvónő a kérdésekre adott válaszoknak megfelelően megrajzol. Például: Ki a főszereplő, kiről szól a mese? Egy kislányról. Mit csinál a kislány? A kislány ül. Hol ül
a kislány? A kislány a szobában ül. (rajz) Kivel ül? A kislány a testvérével ül a szobában. (rajz) Miért ül? A kislány a testvérével a szobában ül, mert szomorú. (rajz) (kifejezőkészség, nyelvtanilag helyes mondatok alkotása: egyszerű–összetett mondatok, szószerkezetek, toldalékolás, névutók használata, fantázia)

Továbbfejlesztési lehetőségek
• Több mondat szerkesztésével rövid történet, szituáció megalkotása, amit az óvónő lerajzol.
• Egyszerű mese megalkotása a fentiek szerint.
• A gyermek rajzolja a történethez a képet.

Volt is, lesz is…
Eszközök
• folyamatrajzok

A játék menete
Eleinte 2 fázisú folyamatábrázolást alkalmazunk (például tojásból kikelő csibe–tyúk), 3-4 témában. Az óvónő kérdései a múltra vagy a jövőre kérdeznek rá. Például: „Mi történt a képen? – A tojásból kikelt a csibe.” Vagy: „Mi lesz a csibéből, ha megnő? – Tyúk
lesz a csibéből, ha megnő.” (nyelvtanilag helyes mondatalkotás: múlt–jövő, vizuális percepció, szeriális memória, időrendiség, verbális- vizuális keresztcsatornák)

Továbbfejlesztési lehetőségek
• 3 fázisú folyamatábrázolás alkalmazása: múlt–jelen–jövő.
Például: tojás–csibe–tyúk. A jelenre (csibére) vonatkozó kérdéssel indítsuk a játékot, ehhez viszonyítjuk a múlt (tojás) és a jövő (tyúk) kérdéseit.
• A tyúk legyen a jelen, ehhez viszonyítsuk a múlt (csibe, tojás) kérdéseit.
• A tojás legyen a jelen, ehhez viszonyítsuk a jövő (csibe, tyúk) kérdéseit.
• 4-5 fázisú folyamatábrázolást alkalmazzunk.
• Növeljük a témák számát (béka, növény, pillangó fejlődése).

 

Így volt, nem így volt…
Eszközök
• ismert mesék képei
• valós információkat tartalmazó képek

A játék menete
Az óvónő ismert mesék képeiről igaz-hamis állításokat mond, a gyermek kérdések segítségével javítja. Például Három pillangó:

„Az egyik pillangó rózsaszínű.” „Milyen színű az első… második pillangó?” „A harmadik pillangó rózsaszínű? – A harmadik pillangó nem rózsaszínű.” „Milyen színű a harmadik pillangó? – Fehér színű a harmadik pillangó.” (nyelvtanilag helyes mondatalkotás: állító–tagadó mondatok, vizuális percepció, verbális-vizuális keresztcsatornák)

Továbbfejlesztési lehetőségek

Valós információkat tartalmazó képekről mond igaz-hamis állításokat az óvónő. Például: „Az anyamedve ebédet főz a bocsoknak.– Nem igaz.” „Miért? – Mert a medvék nem tudnak főzni.”

(Forrás: Óvónők kincsestára)

[product id=”348″]