Az óvodai nevelés országos alapprogramja szerint „az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése”. A kisgyermekek alapvető szükségletei (klasszikus értelemben) a következők: szomatikus nevelés, pszichikus fejlesztés, pszichoszociális fejlesztés

A felsorolt területeket azonban nem lehet különállóan kezelni; ezek csak egymással összefonódva, egymást erősítve tudják nevelési hatásaikat kifejteni (például: különböző projektmódszerek, nagyszabású komplex rendezvények formájában).

Az egészségfejlesztés módszere az egészségnevelés

Az egészségnevelés az óvodai nevelési folyamat meghatározó része, amely a nevelési folyamat minden mozzanatában erőteljesen jelen van; továbbá célkategória jellegűnek tekinthető. Ez azt jelenti, hogy a pedagógus megalapozó egészségvédelmi tartalmakat (ismeret, attitűd) választ ki, és azt módszeresen közvetíti a gyerekek felé, majd azokat ellenőrzi, korrigálja és megerősíti. (Székely, 2005)

Táplálkozás

A táplálkozási szokások gyermekkorban alakulnak ki, ilyenkor tanulja meg a helyes ételválasztást, alakul ki a helyes étkezési mód és az étkezés biztonságos, higiénés és kulturális szintje, az egész életre szóló táplálkozási magatartás: gyermekkorban fontos a napi ötszöri étkezés, ami a folyamatos növekedéshez és a játék/tanulás fokozott energia- és tápanyagigényéhez szükséges mennyiségi és minőségi mutatókat kell figyelembe venni  az óvoda a napi tápanyagszükséglet 60-70%-át biztosítja az étkezések között „a megéhezéshez” kellő időt kell „biztosítani” figyelni kell a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék-  bevitelre változatos és egészséges étrend megvalósítását kell támogat-  ni türelemmel kell lenni a más ízekhez szokott gyermekek esetében a családi/vallási szokásokat el kell fogadniuk a pedagógusoknak fontos a nyugodt, derűs légkör biztosítása az étkezések alatt  az esztétikus terítés és ízléses tálalás növelheti a még nem is-  mert ételek kipróbálására való hajlandóságot a kulturált étkezést minden esetben támogatni kell, és az ebből  adódó nevelési helyzeteket ki kell használni az egyéni étkezéssel kapcsolatos eltéréseket figyelembe kell  venni, különösen a különböző táplálkozási betegségekkel kapcsolatban fontos a helyes étkezési ritmus biztosítása és szokásszintűvé  alakítása a csoport, valamint a családok életében egy jól működő óvodában az élelmezésvezetőnek figyelnie kell   az étkeztetésben felmerülő igényekre (minél kevesebb színezőanyagot, tartósítószert, ízfokozót tartalmazzanak az óvodások ételei!) a túlsúlyos gyermekek szüleivel megfelelő párbeszéd kezdemé-  nyezése szükséges az esetleges konfliktusok elkerülése érdekében (a táplálékok minőségi és mennyiségi vonatkozásában) kérjünk segítséget/tanácsot falun élő nagyszülőktől, hogy régen elfeledett receptekkel/ötletekkel és minőségi alapanyagokkal gazdagíthassuk a gyermekek étrendjét

Az egészségnevelés területei még a:

  • Testápolás,
  • Öltözködés
  • Fizikai aktivitás, testmozgás
  • Lelki egészség
  • Alvás/pihenés

 

A teljes cikket megtalálja a Fejlődés és fejlesztés az óvodában című kiadványunkban, melyet az alábbi képre kattintva megrendelhet:

Fejlődés és fejlesztés az óvodában