Megjelent az óvodapedagógusoknak szóló Mindenben… sorozatunk újabb része, a Mindenben matematika. A kiadványból sok kérdésre választ kaphatunk: Hogyan „kínáljuk fel” a matematikát az óvodás korosztálynak? Hogyan bújtassuk el a matematikai tartalmakat az óvodai élet mindennapjaiban? Hogyan fedeztessük fel azokat a gyerekekkel, az őket körülvevő környezetben? Kiadványunkat dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, kiadónk szerzője ajánlja figyelmükbe.

mnm_ovonok

Egy pedagógusoknak szánt szakkönyvhöz írandó ajánló többszörös szakmaiságot feltételez: egyrészt érteni kell annak a korosztálynak a pedagógiájához, amelyre a könyv vonatkozik, másrészt ismerni kell az adott szakterületet is. A könyv elolvasását követően nyilvánvalóvá vált, hogy az utóbbit – éppen a könyv segítségével – meg lehet tanulni. Az embernek az jut eszébe, hogy végre, nem kell félni a matematikától azoknak sem, akik azért szoktak, mert nem értik, ezért nem is szeretik. Bebizonyosodik: aki nem érti, azt nem jól tanították meg.

Abban az értelemben sem, hogy az adott életszakaszra vonatkozó cselekvéseket és a gondolkodást nem helyezték az élet kontextusába, hanem idegentestként bolyongott a tudatukban. És abban az értelemben sem, hogy a matematika szisztematikus rendszerét nem igazították az azt tanuló ember képességeihez, kompetenciáihoz.

Ez a könyv azért jó, mert mindkettőt megteszi. Két aspektusból is szakmai: pszichológiai- pedagógiai és matematika módszertani értelemben. Ám a módszertan kifejezés itt nem a szó hagyományos felfogását jelenti. Konkrét kereteket ad, bőséges magyarázatokat és elegendő ötlettárat, mégis érezzük, hogy nem recepttel kínálja meg az olvasót, hanem bemutatja a matematikai gondolkodás hátterét és annak gyakorlati lehetőségeit, amellyel mindenki élni tud a maga körülményei között.

A könyv egyszerre szól a gyerekeknek és az óvodapedagógusoknak. A lélektani és szakmai háttér a felnőttet tanítja, szinte észrevétlenül, könnyen megértve a matematikai rejtelmeket – a fogalmaktól a megtanítás művészetéig –, a példatár pedig a gyermeknek szól. Így mindkét résztvevő aktívan és közös élmény során sajátíthat el egy olyan tudományt, amelyről már jó ideje tudjuk, hogy sokféle gondolkodásnak az alapja. 

A könyv három részből áll. A részek címe nem az, amit ezen ajánló megfogalmaz (el kell olvasni ahhoz, hogy a valódi részcímeket megismerhessük), hanem egyfajta értelmezés szerinti felosztást mutat be az érdeklődőnek.

 

  1. rész: matematika a gyermeki életben

Mind a matematikai gondolkodásra, mind az ötlettárra vonatkozó tartalom, nem puszta felsorolás, hanem a gyermeki gondolkodás, a képességek és a kompetenciák mentén rendszerezett tudástár.

A rendszer – hangsúlyozottan – megfelel az Óvodai nevelés országos alapprogramjának.

Minden téma „be van csempészve” a mindennapos életbe, miközben a gyermek értelmi fejlődése, a tapasztalatszerzés, az aktivitás bemutatása és elemzése is a célja a könyvnek. Szépen kapcsolódik egymáshoz a gyermeki gondolkodás ismertetése általában, a matematikai gondolkodáshoz konkrétan; a nyelv- és matematikától, a szűk-tág környezettől, a tudatos szervezésig. A példák nagyon aprólékosan vannak kidolgozva, mégsem érezzük receptnek azokat, mert az átgondolt és rugalmas megoldások „csak” egyfajta keretet adnak. Követhető módon az egyes gyermek sajátos kompetenciájához lehet illeszteni azokat a terveket, amelyekre a könyv is hoz példákat, de bárki átalakíthatja, kiegészítheti azokat a saját logikája szerint és a saját gyermekeihez igazítva. A könyv a matematikai felfedezés lehetőségeit, a sajátos, ez irányú gondolkodást és az óvodáskori matematikai kompetenciákat hossza összhangba, mindezeket rendszerbe foglalva, táblázatos formában is ismerteti.

 

  1. rész: példatár

A konkrét játéktárral, a megvalósításra váró ötletekkel foglalkozó rész a könyv leghosszabb egysége. Az évszakok, életlehetőségek mentén zajló, úgy tűnik, az összes lehetséges megoldást bemutató példatár rendkívül gazdag, szinte kimeríthetetlenül sok, kreatív, a lehetséges élethelyzeteket felhasználó anyagot tár az olvasó elé. Ennek az egységnek a bevezetője is hangsúlyozza, hogy mindez „csak” ötlet, játékgyűjtemény, amelyeket az egyes szakembereknek kell a saját életlehetőségeiken és gyerekeik személyiségén, képességein keresztül megszűrni, illetve átalakítani.

A játékok valóban játékok! Apró mozzanatokat „hoz össze” a szerző a matematikai gondolkodás és cselekvés lehetőségeivel. Ez a repertoár egyfelől hasznos, másfelől rendkívül inspiráló.

matematika

  1. rész: fogalomtár

A lexikális matematikai tudás ebben az egységben a legmarkánsabb. A leírások rendszere egységes felépítéssel teszi érthetővé és könnyebbé a megértést, az ábrák pedig könnyítik a bevésést. Akarva- akaratlanul, az olvasás során átvesszük a matematika alapjait. Ez a „megtanító” rész hosszú, mégis tömör. Miközben minden egyes magyarázat érthetően, logikusan segíti a matematikai tudásunkat biztossá tenni, aközben ez a tudás képezi az alapját annak, hogy a felfedező matematika élmény legyen, életszerűvé és élvezetessé váljon a gyerekek számára.

dr. Bakonyi Anna

 

Még több információért látogasson el weboldalunkra! ERRE a linkre kattintva meg is vásárolhatja a terméket.