Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1026 Budapest, Gárdonyi Géza utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gondozott gyermekek érzelmi, értelmi, testi fejlődésének biztosítása a szakmai alapelveknek megfelelő gondozással neveléssel. A munka végzés folyamatos megszakítás nélkül.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő,
  •       gyermekotthonban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       szakképesítést igazoló okmányok
  •       erkölcsi bizonyítvány
  •       egészségügyi alkalmasság igazolása
  •       szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bába-Mészáros Karolina nyújt, a +36 20 771 51 56 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Bába-Mészáros Karolina részére a gardonyigyermekotthon@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén nővérszállót biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.