Februári számunk fókuszába ezúttal a lelki egészség fejlesztését helyezzük, amely az intézményi egészségfejlesztésnek nagyon fontos része. Két cikkünk is alaposan körbejárja a témát: Az óvodai bullying megelőzésének lehetőségei című írásunk a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Olvashat benne a konfliktuskezelés békés eszközeiről, az egymás iránti elfogadás tanításának lehetőségeiről, valamint bemutatja a NyugiOvi programot is. Az írásunkban szereplő játékok segítségével a gyermekek közötti kooperációt tudjuk erősíteni.

„Nem tartozol közénk!” Mit tehet egy pedagógus a kirekesztés ellen? című írásunk elsősorban az iskolás korosztályra jellemző kiközösítést tárgyalja. Foglalkozik a háttérben meghúzódó jelenségekkel, a pedagógus lehetőségeivel, valamint egy mini játékgyűjteményt is összeállítottunk olyan játékokkal, melyek segítenek a közösség formálásában.

Óvodások és kisiskolások testnevelésének alternatív mozgásformái kognitív elemek felhasználásával című cikkünkben a Tervezett Szenzomotoros Tréning és a NILD Tanulási Terápia elemeinek ötvözetét mutatjuk be, majd olyan kognitív elemeket tartalmazó gyakorlatokat ismertetünk, melyek bátran beépíthetők a testnevelési foglalkozásokba.

Mozgásos foglalkozások gimnasztikai labdával óvodás- és kisiskoláskorban című írásunk a népszerű sporteszköz, a gimnasztikai labda testnevelési foglalkozásokon való használatnak lehetőségeit mutatja be. Kiváló fejlesztő hatással bír, ezért bártan ajánljuk a kipróbálását!

A gyermekétkeztetés mint a gyermekeket megillető jogosultság című cikkünk az ingyenes és kedvezményes étkezésre jogosultak körét veszi sorra, valamint meghatározza a törvényhez kapcsolódó fogalmakat.

 

Felkeltettük érdeklődését?

Kiadványunkat ITT megrendelheti!

Kategória: HírekMagazin