Intézményi szabályzat és teljesítményértékelő minták minden óvodapedagógus és „NOKS”-os munkakörre

 

  1. szeptember 1-jétől hatályba lépett a köznevelési törvény azon bekezdése, amely szerint a bölcsődék, a gyermekvédelmi intézmények, az óvodák, az iskolák vezetőinek döntése alapján a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, illetve a NOK-sosok esetében a besorolás szerinti illetménytől felfelé, meghatározott szabályok betartása mellett eltérhetnek.

 

Az illetmények, munkabérek eltérő mértékben történő megállapítását tehát óvodák szintjén is egyértelműen az óvodavezetők jogkörébe helyezték.

Hogy ne történjen a differenciálás mértéke és adhatósága kizárólag az intézményvezető saját belátása, megítélése szerint, kizárva a túlzott szubjektivitást, garanciális szabályként egy kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer bevezetését és a pedagógusok ez alapján történő értékelését írja elő a törvény.

  1. szeptember elsejétől az új százalékokkal lehetett kiszámítani a magasabb bért, de csak egy évre. Amikor az egy év lejár (2018. 09. 01.), ismételten esélyt kap a vezető arra, hogy differenciálhasson, amennyiben erre igény lesz.

Az ehhez szükséges szabályzatot pedig mostanában, minél előbb érdemes elkészíteni, legkésőbb a tanévzáró értekezleten ismertetni, hogy a pedagógusok, NOKS-osok megismerhessék.

 

Az ÓvodaVezetési Ismeretek júniusi 100. jubileumi kötetében ehhez szeretnék segítséget adni szabályzat-mintával, illetve a pedagógus és NOK-os munkakörökre kidolgozott, egyénre szabható teljesítményértékelőkkel.