Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 23. §-ának (3) bekezdése szerint – a fenntartó típusától függetlenül – minden óvoda alapító okiratában kötelező feltüntetni az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot. A törvényi rendelkezések alapján a létesítő okiratban külön-külön feladatellátási helyenként kell szerepeltetni az egyes helyekre felvehető maximális gyermeklétszámot. A feladatellátási helyek összessége aztán meghatározza az összintézményi maximális felvehető gyermekek számát.

Az óvodába, illetve az egyes feladatellátási helyre felvehető gyermekek maximális létszáma abszolút határt jelent a fenntartónak és az óvodavezetőnek. Ezt a létszámot ugyanis az alapító okirat – valamint az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a működési engedély – módosítása nélkül semmilyen indokkal vagy jogcímen nem lehet jogszerűen túllépni.

 

Az óvodai csoport maximális csoportlétszáma

Az óvodai csoportokra irányadó létszámokat a köznevelésről szóló törvény 4. számú melléklete határozza meg. A mellékletben három szám szerepel:

  • a minimumlétszám,
  • az átlaglétszám és
  • a maximális létszám.

A három szám közül a maximális létszám (25 fő) a legfontosabb, ugyanis azt jogszerűen csak a törvény 25. § (7) bekezdésében meghatározott esetekben lehet figyelmen kívül hagyni.

Photo: designed by Freepik

A csoportlétszám számításának speciális esetei

A csoportlétszám megállapításánál a gyermekeket általában egy főként kell számításba venni. Vannak azonban sajátos esetek, amikor a gyermekkel való törődés több figyelmet kíván, ezért indokolt, hogy az adott csoport létszáma kevesebb legyen.

Ebből kiindulva – a köznevelésről szóló törvény 47. § (7) bekezdése értelmében –

  • az enyhe értelmi fogyatékos,
  • a beszédfogyatékos vagy
  • a pszichés fejlődési zavarral küzdő

sajátos nevelési igényű gyermeket az óvodai csoport létszámának számításánál kettő,

  • a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos,
  • autizmus spektrum zavarral küzdő vagy
  • halmozottan fogyatékos

gyermeket három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelésük-oktatásuk a többi gyermekkel együtt történik.

Photo: designed by Freepik

A maximális csoportlétszám jogszerű túllépése

Az ágazati törvény meghatározott feltételek esetén lehetővé teszi a maximális csoportlétszám jogszerű túllépését. A döntést az óvoda vezetője kezdeményezheti, de minden esetben a fenntartó mondja ki a végső szót, engedélyt adva az indokolt túllépéshez. A változások nevelési év közben is végrehajthatók, és nincs szükség a már működő csoportok számának vizsgálatára sem.

Amint arról szó volt, a 25 fős maximális csoportlétszámot jogszerűen csak az ágazati törvény 25. § (7) bekezdésében meghatározott esetekben lehet figyelmen kívül hagyni. E szerint a törvényi maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, a nevelési év során pedig – függetlenül a csoportok számától – akkor is túlléphető, ha az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

 

A minimális csoportlétszámtól való eltérés

A minimális létszámtól (13 fő) csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja. Kivétel az a speciális rendelkezés, hogy a nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot akkor is meg kell szervezni, fenn kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc gyermek szülője kéri.

 

 

Tetszett a cikk?

Ne maradjon le semmilyen információról, rendelje meg az Óvodai Jogfutárt!

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés