Onnan tudhatjuk, hogy a gyerekek kezdenek felnőni, hogy elkezdenek olyanokat kérdezni, amire van válasz. Addig leginkább csak az anyanyelvüket tanulgatják  – attól kezdve egyre inkább egy nyelvet is beszélnek a felnőttekkel, nemcsak a konkrét anyanyelv értelmében, hanem átvitt értelemben is: többé-kevésbé ugyanazt értik azon, hogy mi számít megfelelő válasznak egy kérdésre és mi nem.” (Mérő László)

 
 

Napjainkban, felgyorsult világunkban egyre több azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek beszéd- és nyelvfejlődése késve indul, artikulációs hibákkal küzdenek, vagy a beszédértés, – észlelés területén tapasztalható elmaradásuk, vagy zavaruk miatt nehezített az információk felvétele, feldolgozása. A kommunikáció, a nyelv megfelelő szintű birtoklása elengedhetetlen nemcsak a kognitív funkciók fejlődéséhez, de a társas kapcsolatok alakításához is, valamint megalapozza az iskolai élet során a kultúrtechnikák (olvasás, írás) elsajátítását.

 

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint a 3 és 5 éves korú gyermekek kötelező logopédiai szűrésével, problémák esetén további vizsgálatával, majd szakszerű logopédiai ellátásával a beszéd- és nyelvfejlődés problémái többnyire jól orvosolhatóak. A pedagógiai szakszolgálatok feladata a logopédiai ellátás biztosítása óvodai, iskolai keretek között.

Súlyosabb problémák esetén – amennyiben sajátos nevelési igény, beszédfogyatékosság kerül megállapításra – az ellátást szakirányú végzettségű gyógypedagógus biztosítja, együttműködve a többségi pedagógusokkal.

 

Az óvodáskor beszédproblémái

Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy e munka keretében nem törekszünk pontos fogalomhasználati magyarázatokra, ugyanis az tapasztalható, hogy a külföldi, és a magyar szakirodalomban sokféle, és eklektikus fogalomhasználat létezik. E kifejezések sokasága nem követi a magyar jogszabályi kategóriákat, de jelen esetben ez nem zavarja cikkünk megértését. Célunk az, hogy a fogalmi sokszínűségtől függetlenül segítséget nyújtsunk a szülőknek, pedagógusoknak a nevelés, fejlesztés folyamatában, a logopédusokra hagyva a differenciáldiagnózis és az ellátás feladatát.

 

Az óvodában leginkább előforduló beszédproblémák a: 

  • Megkésett, akadályozott beszédfejlődés, – kontra SLI
  • Megkésett beszédfejlődés
  • Akadályozott beszédfejlődés
  • Specific Language Impairmen – Speciális nyelvi zavar (SLI)
  • Pöszeség
  • Dadogás
  • Tanulási zavarokra való veszélyeztetettség
  • Mutizmus

A fenti beszédproblémák részletes leírását, valamint azt, hogy mit tehet a szülő, és mit a pedagógus ilyen esetekben az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk legújabb számában olvashatja.