Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3836 Baktakék, József A. utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Középfokú képesítés, óvodapedagógus/óvónő,
 •       Magyar Állampolgárság
 •       Cselekvőképesség
 •       Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó szintű Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, kézügyesség, kreativitás,
 •       Jó szintű Felhasználói szintű MS Office ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Erkölcsi Bizonyítvány 3 hónapnál nem régebbi
 •       Végzettséget igazoló dokumentum másolat(ok)
 •       Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szalma Julianna nyújt, a 46/440-144 25. mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Baktakéki Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (3836 Baktakék, Rákóczi út 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 252/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 •       Elektronikus úton Soltész János részére a polgarmester.baktakek@szalaszendikozoshivatal.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Soltész János, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3836 Baktakék, Rákóczi út 112. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.