Az öregségi nyugdíj, 2018
Több változás volt és várható a közeljövőben is az öregségi nyugdíj szabályozásával kapcsolatban.
Írásunk minden részletre kiterjedően összefoglalja, hogy mikre kell figyelni többek között a nyugdíj
megállapításánál, a jogosultsági idő kiszámításánál, a nyugdíjasok foglalkoztatásánál 2019. január 1-
jétől.

 

A Munka Törvénykönyve és a Kjt. legutóbbi változásai
A köznevelésben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozás az elmúlt időszakban is sokat változott.
Írásunk összefoglalja a két legfontosabb törvény módosításait. Cikkünkből egyértelműen kitűnik,
hogy milyen szövegváltozások történtek.

 

Az illetményeltérítés szabályai
Az illetményeltérítés szabályai lehetővé teszik, hogy a munkáltató a besorolás szerinti illetményt
lefelé és felfelé eltérítse. Írásunk az illetményalap meghatározásának általános szabályaitól kezdve az
illetményeltérítés munkáltatói döntésének jogszabályi lehetőségeit részletezik.
Mivel ez egy hosszú folyamat, amelybe be kell vonni a nevelőtestületet, tantestületet is, cikkünk már
most segít a felkészülésben.

 

Mentorálási módszerek
Az Y generációnak is szüksége van arra, hogy az idősebb generációk átadják nekik a tudásukat, hiszen
azzal jóval könnyebben megtalálják majd a munkavégzéshez kötött belső motivációjukat. A
tudásátadás módszertana azonban eltérhet az addig alkalmazott technikáktól, érdemes többet
beszélgetni velük, segíteni őket a tervezés fázisaiban, őszintén bízni az éleslátásukban és a
megérzéseikben. Ha érzik az odafigyelést, és látják az idősebb generáció tapasztalata mellett azokat a
lehetőséget is, ahol ők is kipróbálhatják és megmutathatják magukat, akkor a befektetett energiáért
cserébe kreatív, újszerű megközelítéseket, okos kérdéseket, lelkes, elkötelezett és tanulni vágyó,
dilemmákkal és megoldási javaslatokkal érkező proaktív munkatársakat kaphatunk.
Ezeket a mentorálási módszereket ismerteti írásunk.

 

Adatkezelés a munkaviszony fennállása során, minta
Egy nevelési-oktatási intézményben nem csak arra kell figyelnie a vezetőnek, hogy a gyermekek
adatait megfelelően kezelje, hanem a munkavállalók személyes adataira is ügyelnie kell.
A szabályzat elkészítéséhez adunk saját intézményre szabható, szerkeszthető mintát.