Szombathelyi Szivárvány Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.11.01-2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 39/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodás gyermekek nevelésével kapcsolatos feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       óvodapedagógusi szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •       Jó szintű kommunikációs képesség, kreativitás, rugalmasság, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       végzettséget igazoló oklevél, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ganzerné Dávid Gabriella nyújt, a 06/20/503-53-33 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 39/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  •       Elektronikus úton Ganzerné Dávid Gabriella részére a ganzerne.gabriella@szivarvany.szombathely.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.szombathely.hu – 2018. október 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás: kozigallas.gov.hu