A Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha óvodapedagógust keres

Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3553 Kistokaj, Széchenyi I. u. 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda Pedagógiai Programja alapján a munkaköri leírásban meghatározottak szerinti óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       Óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bártfainé Gellért Márta nyújt, a 46/222-257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (3553 Kistokaj, Széchenyi I. u. 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104-00/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha részére a kistokajiovi@gmail.com E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Bártfainé Gellért Márta, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3553 Kistokaj, Széchenyi I. u. 43. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu