A játék a gyermekek természetes életformája. A kisgyerekkorban a játékot és a direkt pedagógiai célokat szem előtt tartó tanulást szét sem lehet választani. Derűs légkörben a gyerekek bátran, örömmel és spontán természetességgel játszanak. Szerencsés, ha a népmese-foglalkozásokban a mese és a játék élménye összekapcsolódik. Az interaktív népmese-foglalkozás létjogosultságát az a felismerés adja, hogy a népmese hatása felerősíthető, ha a gyerekek cselekvőként is részt vehetnek egy mesében.

 

 

Az interaktivitás egyik lehetséges módja, ha a mese szövetébe játékot építünk. Például A papucsszaggató királykisasszonyok mesébe: a nyugovóra térő juhász által hallott éjszakai hangok felismerése előre összevágott hangfelvételről; az ezüstgally megszerzésekor őrzős-lopakodós-szoborjáték; Mély kútba tekintek körjáték a kút-motívumnál.

 

A szorgos és lusta lány mesénél a kút-motívumnál gyakorolhatók akár az irányok, akár a névutók helyes használata; a kemence-motívumnál előjöhet a Sülnek a kenyerek, Elégnek a kenyerek! népi játék; fantázia, avagy memóriajáték is lehet, ha sorra vesszük, és visszamondjuk: mi hiányzott a szorgos lánynak a falujából?

 

A mesébe épített játékoknak megvan a kockázatuk. A kisebb gyerekeket megzavarhatja a meseszál időnkénti megszakadása, illetve elképzelhető, hogy egy-egy játék a gyerekeknek izgalmasabbnak tűnik, mint a mese folytatása: Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi esetén az Állatkirály epizódban a gyerekek általában szívesen változnak át valamilyen nekik tetsző állattá, és könnyen előfordulhat, hogy nem szívesen változnak vissza mesehallgató óvodássá.

 

E problémákra a megoldási javaslataim a következők: e formát 5 évesnél idősebb gyerekek körében alkalmazzuk, és a már hallott, ismert mese esetében, a játékok kiválasztásakor pedig ügyeljünk arra, hogy a játékok a mese világához szorosan kapcsolódjanak, legszerencsésebb, ha az egyes próbatételekhez csatoljuk őket, így a játékok indokoltsága egyértelműbbé válik – „a ti segítségetekkel sikerült a juhásznak kiállni a második próbát is, és most már indulhat tovább” – szólhat imigyen a mesefoglalkozást vezető pedagógus.

 

E forma előnye, hogy a gyerekek ténylegesen beléphetnek a mese világába. A mai magas ingerküszöbű gyerekek számára a felajánlott aktív részvétel újszerű és inspiráló lehet.

 

 

 

Írta: Tölgyessy Zsuzsanna

megjelent az Óvónők kincsestára kötetben