Gabnai Katalin a Drámajátékok – Bevezetés a drámapedagógia című könyvében szereplő
megfogalmazás szerint drámajáték minden olyan játékos emberi megnyilvánulás, melyben a dramatikus folyamat jellegzetes elemei fellelhetőek.

 

„A dramatikus folyamat kifejezési formája a megjelenítés, az utánzás; megjelenítési módja
a fölidézett vagy éppen megnyilvánuló társas kölcsönhatás, az interakció; eszköze az emberi
és zenei hang, az adott nyelv, a test, a tér és az idő; tartószerkezete a szervezett emberi
cselekvés.” (GABNAI 1999:9)

 

A dramatikus eljárások nevelési célja az egész személyiség harmonikus és differenciált fejlesztése. Feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése, eszerint a dramatikus játékok tulajdonképpen emberépítő, szocializáló tevékenységek.

 

„A jól alkalmazott dramatikus nevelés elősegíti közösségben, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásának serkentését, ön- és emberismeretének gazdagodását, alkotóképességének, önálló rugalmas gondolkodásának fejlődését, összpontosított, megtervezett munkára való szoktatását, testi, térbeli biztonságának javulását, időérzékének fejlődését, mozgásának és beszédének tisztaságát, szép és kifejező voltát.

A drámajáték gazdagítja az oktatómunkát, a szabadidő eltöltését, viselkedési bátorságot, biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén (pályaválasztás, ügyintézés, családi, iskolai gondok stb.) a résztevők korának megfelelő fokon és formában, könnyed és természetes kapcsolatot teremt a nemek között,
(…) valamelyes mértékben ellensúlyozza azt a passzivitást, amit a tömegkommunikációs eszközök akaratlanul is elősegítenek.” (GABNAI 1999:10) [1]

 

Ne tartsunk tehát a “dráma” szótól – sokkal inkább szerepjátékról, a különböző élethelyzetek játékos feldolgozásáról, a szituációk megéléséről szólnak a drámajátékok – és persze arról, hogy mindebből mit tanulhatnak a gyerekek (vagy akár a pedagógusok).

 

 

Ha szeretne még többet megtudni a drámajátékokról, és szívesen használná őket az óvodai csoportban vagy a kisiskolások körében, jöjjön el A drámajáték, mint a tanulás meghatározó eleme 4-10 éves korban című akkreditált pedagógus-továbbképzésünkre!

 

 

 

Forrás: [1] – https://www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf