Több évtizede foglalkozom gyermekekkel, különösen a nehezen nevelhető, problémás viselkedésű óvodásokkal, iskolásokkal. A velük való munka során szerzett ismereteimből, tapasztalataimból szeretnék közzétenni néhány gondolatot, bevált módszert, eszközt.

 

A cikksorozat első részében abba szeretnék betekintést nyújtani, hogyan is szerveződik a viselkedés, és ez milyen lehetőségeket kínál a beavatkozáshoz a mindennapok során. – Farkas Edit írása.

 

Mit nevezünk magatartási zavarnak?

Szakirodalmi forrásokban különféle elnevezésekkel találkozunk. A nézőpontok különbözősége és az eltérő értelmezések miatt nincs egység sem a jelenség definíciójában, sem a fogalmi megjelölésben.

Leggyakrabban ezekkel a kifejezésekkel találkozunk:

 • beilleszkedési zavar
 • nehezen nevelhető gyermek
 • magatartászavar
 • viselkedészavar stb.
 • disszociális személy
 • hiperaktivitás
 • ADHD

 

A különféle elnevezések helyességétől, értelmezésétől most eltekintünk. Akikről most szó lesz, az a gyermekpopuláció, akikre a fenti fogalmak kapcsán legtöbben gondolunk.

 

Az a gyermek, aki:

 • nem alkalmazkodik az intézményi szabályokhoz,
 • magatartásával zavarja a pedagógust és társait,
 • akinél a hagyományos pedagógiai módszerek nem elég hatékonyak,
 • aki az életkorának megfelelő nevelési követelményeket belső vagy külső okok miatt nem tudja vagy nem akarja teljesíteni.

Az óvodában, iskolában az agresszió megjelenése szólaltatja meg a pedagógusnál a vészcsengőt, aki szükségét érzi, hogy mindenképpen fellépjen a probléma rendezése érdekében.

 

Az agresszív megnyilvánulások lehetnek:

 • verbális: ordítozás, durva beszéd, trágárság, fenyegetés, megalázás, megfélemlítés;
 • tárgyra irányuló: ajtóbecsapás, belerúgás, felborítás, ököllel ütlegelés, szaggatás;
 • személyre irányuló: csípés, karmolás, harapás, ütés, rúgás.

 

Az iskolai élet során a magatartászavarok és a tanulással kapcsolatos problémák gyakran kölcsönhatásban állnak egymással.

A figyelemzavarral, tanulási nehézséggel küzdő tanuló gyakran nehezen vagy egyáltalán nem tud bekapcsolódni a tanórába, a tanulási kudarcok negatív irányba fordíthatják a magatartását.

A jó képességű, de problémás viselkedést produkáló, opponáló gyermekek egy idő után gyakran a tanulásban is gyengébben teljesítenek képességeiknél.

 

A magatartási zavarok lehetséges okai

A magatartás- és figyelemzavarok hátterében legtöbbször nem egy, hanem több, egymással szorosan összefüggő személyi és környezeti tényezővel kell számolnunk.

 

Elsődleges – genetikai, biológiai okok

Ebbe a csoportba tartoznak azok az okok, melyek a fogantatás pillanatától genetikailag determinálják a személyiség alakulását, ide tartoznak a prenatális, perinatális sérülések, valamint az eltérő idegrendszeri fejlődésmenet.

Ide soroljuk:

 • a temperamentum biológiai sajátosságait,
 • a családban előforduló mentális betegségeket, állapotokat,
 • az idegrendszeri éretlenséget, funkcionális zavart,
 • az idegrendszeri gátló funkciók inaktivitását,
 • a biokémiai tényezőket, a neurotranszmitterek anyagcserezavarát.

Másodlagos – környezeti, pszichés, szociális okok

A gyermekre újszülött korától kezdődően hatással lévő ingerek erősen meghatározzák mind az idegrendszerének fejlődési ívét, mind a személyiségének, attitűdjeinek, érzelmi-indulati életének, viselkedési normáinak alakulását, későbbi mintázatát.

A szocializáció jellegzetességei erőteljes hatással vannak a viselkedés formálódására:

 • szociális tényezők, társadalmi státusz, szubkultúra, normák;
 • családi szocializáció problémája, anya-gyerek kapcsolat, apa-gyerek kapcsolat;
 • nevelés, szülői magatartás, elvárások, korlátok, nevelői attitűd, stílus;
 • a család által közvetített viselkedési mintázatok;
 • tanulási nehézségek, sorozatos kudarcok;
 • a másodlagos, vagyis a közösségi szocializáció problémái, kedvezőtlen közösségi csoportdinamika, szociális légkör.

 

 

Tovább olvasná? A teljes írás az augusztusban megjelenő Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk kiegészítő kötetében olvasható.

Fizessen elő most, hogy ne maradjon le a hasonlóan izgalmas cikkekről!