2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönti el, hogy a 6. életévét betöltött gyermek maradhat-e még egy évet az óvodában

Az eljárást a szülőknek kell kérelmezniük. Ha az óvodapedagógussal, intézményvezetővel úgy látják, hogy a gyermek valamilyen oknál fogva nem áll készen az iskolára, akkor bármilyen releváns indokkal az Oktatási Hivatal felé fordulhatnak levélben. A szülő az óvoda által a fejlődésről vezetett dokumentumokat is csatolhatja kérelméhez.

A kérelmeket 2020. január 1. és január 15. között fogadják.

Amennyiben a Hivatal úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a megalapozott döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. A kirendelt szakértő csak az eddig is e kérdéssel is foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét a már bevett, eddig is alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki, az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.

A tankötelezettség megkezdésével (a továbbiakban: iskolakezdés) kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok 2020. január 1-jétől kezdődően hatályos rendelkezései irányadók:

  • Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
  • Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
  • EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
  • Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

Lehetőség van a gyermeket iskolába íratni 6. életévének betöltése előtt is. További részletek, határidők a linkre kattintva:
Forrás: OKTATÁSI HIVATAL

Ha nem akar lemaradni az óvodákat érintő jogszabályváltozásokról, és érthető, áttekinthető írásokat olvasna, fizessen elő az Óvodai Jogfutár című szakmai lapunkra, ami évente 10 alkalommal hozza el az intézményét érintő fontos törvény- és rendeletmódosításokat, ráadásul érthető megfogalmazásban!

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés