Egy 2016-os tanulmány szerintAz óvodapedagógusok közel 8%-a rendelkezik valamilyen informatikai képesítéssel, ismerettel, ennek ellenére csupán közel 3%-uk használja az internetet oktatási célra. Ez az arány elsőként meglepően alacsonynak tűnik, a jelenségre a korábbi képzési szerkezetek és kimeneti követelmények adhatnak magyarázatot. Az óvópedagógus-képzésben az informatika tantárgy hozzávetőlegesen az ezredforduló óta jelen van, azonban a technológiai eszközök és azok pedagógiai gyakorlatban történő használata nem képezte a korábbi képzés szerves részét. Mindazonáltal napjainkban a pedagógus minősítésének egyik eleme, hogy a tevékenységek, foglalkozástervek kialakítása során IKT-eszközt alkalmazzon. Az IKT-eszköz alkalmazására vonatkozó értékelési feltétel a Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez című dokumentum óvodai nevelésre vonatkozó egységében, valamint Az IKT alkalmazása és projektterv mintafejezetben csak a kivetített képek, a digitális képernyő, illetve a projektor használatát említi, és csupán a mintaprojekt zárására javasolja a PowerPoint-prezentációt, ami a lezárást, nem pedig az óvodai nevelés folyamatát segíti  (Dudásné Szécsény et al., 2015). Online eszközök, fejlesztő játékok használata ebben a dokumentumban kritériumként nem jelenik meg.

 A nyolc pedagógus kompetencia és a hozzájuk tartozó sztenderd- és indikátormeghatározások kiválóan összefoglalják a pedagógus szakmai tudását, fejlődési szintjét, így az óvodapedagógusok kompetenciatérképén az indikátorok között is megjelenik a digitális eszköz- módszerhasználat. Ergo elvárás, hogy az óvók is használják a modern információfeldolgozási stratégiákat és eszközöket, célszerűen, tudatosan alkalmazzák a gyermeki tevékenységekben a digitális eszközöket, valamint biztosítsák a gyermekek önálló tapasztalatszerzésének újszerű opcióit. Az óvodai digitális pedagógiai módszertan gyakorlatban való tudatos, pedagógiai használata rendkívül fontos lenne az óvodai nevelés folyamatában. AZ ÓVODAPEDAGÓGUSNAK TISZTÁBAN KELL LENNIÜK A MIT? MIKOR? MIÉRT? MENNYI IDEIG? KIVEL? KÉRDÉSKÖR PEDAGÓGIAI VONATKOZÁSAIVAL ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN A BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLATTAL. – olvashatjuk Nagy Ildikó Mária tehetségfejlesztő szaktanácsadó, mesterpedagógus óvodapedagógus gondolatait egy tavaly megjelent írásban.

Igen ám, de hogyan, mikor, és milyen módon alkalmazzák ezeket az eszközöket? Képzésünkön Szondy Zsolt informatikatanár, tréner kalauzolja el az érdeklődőket a digitális alkalmazások és eszközök világában.

Digitális eszközök alkalmazásának lehetőségei a kisgyermekkori nevelésben