Az eszközök jelen vannak mindannyiunk életében. Nem választani kell, hogy használjuk-e vagy sem, hanem megismerni, megtanulni használatukat. Integrálni a nevelőmunkába úgy, hogy ne szorítsák ki az interperszonalitásra épülő helyzeteinket. Hogyan támogathatjuk az „okoseszközökkel” a hatékonyabb kommunikációt, a változatosabb ismeretszerzést?

 

Szabóné Vékony Andrea gyakorló pedagóguskánt kutatta fel, milyen digitális eszközök, applikációk érhetőek el nálunk az óvodáskorúak tanulási folyamatainak segítésére, színesítésére. Írása két megközelítésben vizsgálja meg a fellelhető programokat: a nyelvi-kommunikációs nevelésben alkalmazható és az irodalmi élményeket kínáló programokra fókuszál.

 

A nyelvi-kommunikációs nevelésben alkalmazható applikációk

– Játékosan magyarul

Hat különböző oktatójátékot tartalmaz négy–nyolc éves korú gyerekek számára. A fokozatosan megnyitható játékok a tudásszintnek megfelelően, lépésről lépésre haladva épülnek egymásra. Az applikáció segítségével 200 szó tanulható meg. Fejlesztési területe: szókincs. Feladattípusa: különböző feladatok, színek gyakorlása, kirakójáték. Ingyen letölthető, reklámmentes alkalmazás.

 

– Baby Touch Sounds

A hangfelismerő, hangdifferenciáló játékok a különféle környezeti hangok (pl. hangszerek, közlekedési eszközök, állathangok) játékos felismerésére, megkülönböztetésére. A képek megnevezésével a szókincs is bővíthető. Alkalmazható óvodás gyermekek körében. Fejlesztési területe az auditív észlelés, auditív differenciálás, szókincsfejlesztés. Feladattípusa: hangok–képek párosítása.

 

– KIDSOPIA – Az állatok kertjében

A játék a szerialitás, kategorizálás révén segít elsajátítani a méretek fogalmát, valamint a növekvő és csökkenő sorrend jelentését. Óvodások körében használható. Fejleszti a vizuális percepciót, a sorba rendezés képességét, a hasonlítás, a növekvő, csökkenő sorrend gyakorlására alkalmas.

 

– Beszédkészség fejlesztése

A feladatai egy történetet alkotó képsorozatból állnak. A képek sorrendje a játék kezdetekor felcserélődik. A gyereknek kell a helyes sorrendet helyreállítani és a történetet elmesélni. Három nehézségi fokozat szerint kínál fel a játék feladatokat: a könnyű négy egyszerű képből áll; a normál négy képből álló sorozatok, melyek egy-egy rövidebb történetet beszélnek el; a nehéz öt-hat képből álló sorozatok, melyek egy-egy hosszabb történetet mesélnek el. A gyereknek ok-okozati, illetve időbeli kapcsolatokat is fel kell ismernie. Fejleszti az összefüggés-kezelést, az ok-okozati, az időbeli viszonyok felismerését.

 

– Kakukktojás

A játék bővíti a szókincset, segíti az összefüggések, a logikai viszonyok megértését, a kategorizálást. Minden körben négy tárgy jelenik meg a képernyőn, melyek közül három egy kategória alá sorolható be, a negyedik tárgy a kakukktojás. A játékban szereplő kategóriák a következők: játékok, evőeszközök/edények, szerszámok, ruhadarabok, iskolai felszerelés, virágok, gombák, gyümölcsök, zöldségek, édességek, emlősök, madarak, rovarok és tengeri élőlények.

 

Az irodalmi élményeket kínáló felületek, alkalmazások

– BOOKR Kids

A BOOKR Kids mesealkalmazás lehetővé teszi az interaktív mesélést, a gyerek aktivitását igényli, bevonja őt a program a játékba. A program ötvözi az audiovizuális és interaktív lehetőséget a klasszikus mesélés élményével. A mesék között memória- és rímkereső játékok is megtalálhatók. A mesegyűjteményt a Móra Kiadóval közösen szakemberek és gyermekek bevonásával állították össze. A könyvek szövegeit az eredeti illusztrációkkal együtt közlik.

 

– Szörnyek Háza

A Szörnyek Háza címet viselő történet egy nem lineárisan szerkesztett, komplex mese. A történet Rendet Lenke lakásában kezdődik, ahol mindig nagy a rendetlenség. Szivi, Katti és Habver, a három virgonc szörny ront-bont. A mesét irányító gyermekeknek őket kell elkapniuk és otthonukba irányítaniuk. Nyulász Péter versben elbeszélt történetét az olvasó folytathatja, és elágazásokkal, többféle módon juthat el a történet végéig. Az alkalmazás megjelenítése érzékletes, kiváló hangulatteremtő a grafikával és a zeneiségével. A történetbe integráltak ügyességi és logikai játékokat is. A játék fejleszti az irodalom iránti fogékonyságot, a befogadói képességeket, a kreativitást, a gondolkodást.

 

– Diavetítő

Régi mesék, népmesék, klasszikus mesék, rajzfilmek, bábfilmek, mesefilmek tölthetők le a felületről ingyen.

 

– Lola mesék – Kukasziget és palackpulcsi

Interaktív multimédiakönyv óvodásoknak, amelyben a szerző olvassa fel a mesét, miközben a történet rajfilmként is megelevenedik. Ökotudatosságra nevel, fejleszti a kreativitást, a kommunikációt.

 

Az IKT-eszközök hatással vannak a megismerési folyamatokra:

  • megmozgatják a gyermeki érzékelés különböző csatornáit,
  • az élmény intenzitását is fokozhatják,
  • erősíthetik a motivációt,
  • biztosíthatják az érdeklődés, a figyelem fenntartását,
  • gyors és pontos válaszreakciókat adhatnak.

 

Rajtunk, szülőkön, pedagógusokon áll, hogy ezzel hogyan tudunk élni, a lehetőségeket kiaknázni. A felsorolt előnyök mellett számolni kell a veszélyekkel is.

 

Írta: dr. Zóka Katalin, megjelent a Fejlődés és fejlesztés az óvodában kötetben

Digitális eszközök alkalmazásának lehetőségei a kisgyermekkori nevelésben