Kötelezően előírt továbbképzéseken való részvétel során kötelezhető-e a pedagógus arra, hogy önköltségesen vegyen részt ezeken? (A továbbképzés helyszíne az iskolánktól kb. 80 km távolságra van és havonta 4 alkalmat jelent átlagosan. Ez azért elég jelentős összeg, akár ott alszik a kolléga, akár naponta ingázik oda-vissza.)

 

Válasz

 

Nem a munkáltató, hanem a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) kötelezi a pedagógust továbbképzésre:

 

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben (62.§ (2) bek.).

 

A pedagógus választja meg az akkreditált képzést, amellyel kötelezettségének eleget tesz. Tekintettel arra, hogy az új Mt. már sem munkaidő-kedvezményt, sem díjazást nem biztosít, érthető, ha a pedagógusok „költségkímélő” megoldásokat keresnek. Nincs azonban akadálya annak, hogy tanulmányi szerződést kössenek.

 

A fenti írás a Munkaügy a közoktatásban című kiadványunkban jelent meg.