Minden gyermeknek joga van a lehető legjobb egészségi állapothoz, valamint ahhoz is, hogy orvosi ellátásban és gyógyító nevelésben részesülhessen. A testi épséghez, egészséghez fűződő jog magában foglalja, hogy a gyermeket a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák.

A diabéteszes gyermek ellátása során azonban olyan feladatok merülnek fel, amelyek részben túlmutatnak a köznevelés feladat- és hatáskörén. A hatályos magyar jog alapján a pedagógusok nem kötelezhetők egészségügyi tevékenység körébe tartozó műveletek végzésére, iskolaorvos, védőnő azonban nem áll minden köznevelési intézményben folyamatosan rendelkezésre. Mi a teendő akkor, ha a nevelési-oktatási intézmény kötelezettségének megfelelően felveszi a tartósan beteg gyermeket? Mire kötelezhető az iskola, és mire a szülő? Cikkünk szakértő szerzője részletesen ismerteti a jogszabályi környezetet, és gyakorlati tanácsokkal is szolgál.

 

Dr. Sárközi Gabriella, oktatásjogi szakértő írásából közlünk részletet.

 

 

Cukorbeteg gyermek óvodai, iskolai felvétele

Sajnos több esetben utasítja vissza az óvoda vagy az iskola a diabéteszes gyermek felvételi kérelmét azért, mert az pedagógusok nem vállalják a vércukorszint-mérést és az inzulin adagolását. Vajon jogszerűen?

 

Az óvoda és az iskola nem tagadhatja meg a körzetes cukorbeteg gyermek felvételét a cukorbetegsége miatt, a gyereknek joga és kötelessége részt venni a köznevelésben.

 

Az oktatási ombudsman szerint az iskola világában tapasztalható a bizonytalanság: az intézményvezetők és a pedagógusok sokszor tanácstalanok, mert nem ismerik a rájuk háruló feladatokat, és nem tudják, hogy meddig terjed a felelősségük diabétesz esetén.

 

A gyermek ismert betegsége nem jelent kockázatot társaira, nevelőire, így a köznevelési rendszerben történő ellátása során betegségére való tekintettel hátrány nem érheti. A körzetes iskolája köteles felvenni, és a pedagógusok részéről az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges a nagyobb odafigyelés, többlettörődés. Azonban a pedagógusok nem egészségügyi dolgozók, ezért nem kötelezhetők orvosi teendőkre.

 

Figyelem!

A felvételi kérelem cukorbetegségre hivatkozva történő elutasítása diszkriminatív, és szabálysértést valósít meg.

 

 

Tipp

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző autonóm állami szerv, az emberi méltóság garanciális intézménye. Olyan panaszosok számára nyújt jogorvoslati lehetőséget, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér, pl. bőrszínükre való tekintettel, vagy betegségük miatt. A hatóság a diszkriminációs folyamatok felismerését és megelőzését a jogalkalmazás mellett szakmai információkkal és kiadványokkal támogatja. Elérhetősége: www.egyenlobanasmod.hu

A cukorbetegség óvodai, iskolai szintű kezelése

 A cukorbetegség kezelésének három alapvető összetevője van:

 • az étrend,
 • a testmozgás és
 • szükség esetén az inzulinkezelés.

 

A nevelési-oktatási intézményekben nincs egészségügyi indoka a cukorbetegség alapján történő elkülönítésnek, ugyanakkor elengedhetetlen az egészségügyi felvilágosítás, az elsősegélynyújtás alapjainak oktatása a cukorbetegséggel kapcsolatban. A pedagógusok általában tartanak a gyermek ellátásával járó felelősségtől, és úgy érzik, hogy megfelelő körültekintés és ellátás nélkül nem vállalhatják a gyermek fogadását. A diabétesz egyre gyakrabban előforduló egészségügyi probléma, amely az oktatási intézményekben is megjelenik. Az óvodai, iskolai ellátásnak nem lehet akadálya a gyermek diabétesz betegsége.

 

Gondoskodni kell arról, hogy a gyerek iskolájában mindenki ismerje azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gyermek biztonságban legyen.

 

A hatályos magyar jog alapján a pedagógusok nem kötelezhetők egészségügyi tevékenység körébe tartozó műveletek végzésére, ilyen feladatok ellátására jogosult személy (iskolaorvos, védőnő) azonban nem áll minden köznevelési intézményben folyamatosan rendelkezésre.

 

A diabéteszes gyermekek egészséges társaikkal együtt történő óvodai, iskolai nevelésének feltétele az olyan felelősségi szabályzat kidolgozása, amely alapján az intézmény, az intézmény pedagógusai egyértelműen behatárolt, az egészségügyi dolgozókhoz képest szűkebb felelősségük tudatában tudják fogadni a betegségben szenvedő gyermeket.

 

Sok esetben biztosítani kell az inzulinos kezelés megvalósításának lehetőségét, amihez ki kell dolgozni szabályzatokat, eljárásrendeket, ugyanígy biztosítani kell a gyógyszerek megfelelő tárolását és a szükséges speciális étkeztetést.

 

Amíg a jogalkotó a jogszabályi feltételeket nem alakítja ki, különösen a felelősségi köröket nem fogalmazza meg, addig a pedagógusok nem kötelezhetők arra, hogy állandó orvosi felügyeletet lássanak el a diabéteszes gyermekek vonatkozásában.

 

A pedagógus kötelessége azonban, hogy a cukorbeteg gyermeket akár tanórán is:

 • kiengedje a mosdóba,
 • biztosítsa, hogy folyadékhoz jusson,
 • megengedje, hogy megmérhesse a vércukrát,
 • engedje, hogy beadhassa magának az inzulint, illetve hogy
 • ehessen, akár tanórán is.

 

Ha a nap folyamán többszöri mérésre is sor kerül, az eredmény ismeretében meg kell engedni a szükséges beavatkozásokat.

 

Jogeset:

Egy cukorbeteg tanuló naponta négyszer ad be magának inzulint, ezután fél órán belül ennie kell, hogy elkerülje a rosszullétet. A gyermek állapota miatt nem tehető ki az iskolából. Támogató légkörre van szüksége, meg kell engedni számára, hogy akár órán is egyen.

 

Amíg a jogalkotó a hiányzó szabályokat megalkotja, addig is az érintetteknek helyben kell megtalálniuk az iskolai szereplők együttműködésének lehetséges formáit, együtt kell az iskolai szabályzatokat átalakítani annak érdekében, hogy az érintett gyermek állapotának megfelelő nevelésben részesülhessen.

 

Az együttműködésnek nélkülözhetetlen része, alapfeltétele az érintettek minél szélesebb körben való tájékoztatása a betegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Az intézmény vezetőjének az adott helyzetben azt kell biztosítania, hogy az érintettek – akár orvosok, egészségügyi dolgozók, diabétesszel foglalkozó szakemberek, civil szervezetek bevonásával is – minél szélesebb körben tájékoztatást kapjanak azokról a teendőkről, amelyeket a gyermekkel kapcsolatban meg kell tenniük. Mindez pedig kijelöli az intézményvezető problémával kapcsolatos felelősségének határait is.

 

Annak érdekében, hogy a gyermek egészségi állapotának megfelelő óvodai és iskolai ellátása megvalósulhasson, az intézmény akár a szülővel közösen kérheti a megyei diabétesz központ, az önkormányzat, a védőnő és az iskolaorvos segítségét.

 

A tanáriban kifüggeszthetők a legfontosabb tudnivalók:

Alacsony vércukorszint (hypoglikémia)

Mit tegyünk: Vércukormérés, 1-2 dl gyümölcslé vagy cukros ital, 2-3 szem szőlőcukor elfogyasztása. Ezek elfogyasztása után a vércukorszint gyorsan helyreáll, a tünetek megszűnnek.

Mit NE tegyünk hypoglikémia vagy annak gyanúja esetén:

 • ne hagyjuk magára a gyereket,
 • ne küldjük el ételért vagy az iskolaorvoshoz. Súlyos esetben ugyanis hányás, hallucináció, izomgörcsök és végül eszméletvesztés léphet fel. Ha a gyerek nem tud nyelni, etetni-itatni TILOS!

Mit tegyünk súlyos, eszméletvesztéssel járó hypoglikémia esetén:

 • mentőt kell hívni,
 • ha használatát ismerik, és jelen van egészségügyi dolgozó, az életmentő Glucagon injekciót beadni,
 • szülőket-gondozókat értesíteni.

 

Magas vércukorszint (hyperglikémia)

Mit tegyünk: Vércukormérést követően a vércukorszint rendezése. Tartósan magas vércukorszint esetén hányás, gyomorfájdalom, körömlakk-lemosóhoz hasonló acetonos lehelet, légszomj léphet fel, majd súlyos esetben eszméletvesztés.

Mit tegyünk: Mentőt hívni és szülőket, gondozókat értesíteni.

 

A témakörben többször indított vizsgálatot az oktatási ombudsman, valamint az ÁNTSZ is, és arra az egységes véleményre jutottak, hogy a szülőknek kell gondoskodniuk a cukorszint méréséről, az inzulin beadásáról és a gyermek megfelelő állapotának fenntartásáról, tekintettel arra, hogy a pedagógusok nem rendelkeznek egészségügyi végzettséggel, így nem kötelezhetők, hogy vérrel bármilyen formában összefüggő tevékenységet végezzenek.

 

Jogeset:

A szülő óvodás gyermekével kapcsolatban azt kérte az óvodától, hogy három napon keresztül napi három alkalommal mérjék meg a gyermek vércukorszintjét. A mérés azonban vérből történik.

 

Az inzulin beadásakor keletkező veszélyes hulladék kezelése is külön eljárást igényel, melyre az óvodának, iskolának szintén belső szabályokat kell alkotnia.

Mindezekre tekintettel mindig kompromisszumos megoldásra kell törekedni a család és az óvoda/iskola dolgozói között.

 

 

A teljes írás Az egészségfejlesztés nagykönyve című kiadványunkban olvasható, amelyet az alábbi gombra kattintva megrendelhet:

 

Kiemelt kép forrása: Background photo created by xb100 – www.freepik.com