Ebben az esetben az óvodai döntés ellen a köznevelésről szóló törvény 37–38. §-ai alapján jogorvoslati eljárást kell kezdeményezni. A vonatkozó előírások szerint az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani, amely másodfokú döntést döntést hoz az ügyben.

Az eljárásban

 • települési önkormányzat által fenntartott óvoda esetén a jegyző,
 • egyházi és magánfenntartó esetén
  − jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy
  − a döntéshozó óvodában intézményvezetői munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el.

A fenntartó többféle döntést hozhat, így

 • a jogorvoslati kérelmet elutasíthatja, vagy
 • az óvodavezetői döntést megváltoztathatja, vagy
 • a döntést megsemmisítheti, és az óvoda vezetőjét döntés meghozatalára utasíthatja.

A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, jogszabálysértésre hivatkozással. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

 

Kérheti-e a szülő, hogy a gyermekét melyik óvodai csoportba osszák be?

Igen, kérheti, de a kérés teljesítésére az óvoda nem kötelezhető. A köznevelésről szóló törvény 4. § 23. pontja szerint az óvodai csoport az a legalább egy nevelési évre alkotott oktatásszervezési egység, amely meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtására alakul az óvodába felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekből.

A miniszteri rendelet 20. § (11) bekezdése alapján az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról szóló törvény betartásával – az óvodavezető dönt.

További rendelkezést az óvodai csoportok szervezésével kapcsolatban a köznevelési jogszabályok nem tartalmaznak. Ebből adódóan az óvónők, dadusok csoportokba való beosztása, a csoportszobába való beosztás az óvodavezető intézményvezetői hatáskörébe tartozó döntések.

Következésképpen a szülő gyermeke jelentkezésénél jelezheti, hogy melyik csoportba kéri gyermeke felvételét, meg is indokolhatja, de a gyermeknek a csoportba való beosztásáról az óvodavezető hoz döntést,

 • miután kikérte a jogszabályban meghatározottak véleményét, továbbá
 • figyelembe vette az egyenlő bánásmódról szóló törvény előírásait.

Mindezek ismeretében a szülő gyermekének csoportba sorolásával kapcsolatosan esetlegesen kezdeményezett jogorvoslati eljárása nem lehet megalapozott.

 

Milyen iratokra van szükség az óvodai beiratkozáshoz?

A miniszteri rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Ki tartja nyilván a felvett gyermeket?

A miniszteri rendelet 20. § (8) bekezdése alapján az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata.

 

 

Dr. Farkas Ildikó írása a márciusi Óvodai Jogfutár című kiadványunkban jelent meg, amely mind nyomtatott, mind online formában egy évre előfizethető:

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés

Óvodai Jogfutár – Online verzió

 

Kiemelt fotó: School photo created by freepik – www.freepik.com