2020. április 30-a a módosított pedagógiai program és a helyi tantervek elkészítésének és tantestületi elfogadásának a határideje, a módosítással kapcsolatos feladatok elvégzése bizonyára éppen eléggé leterheli a home office-ban dolgozó pedagógusokat. Az SzMSz-t érintő nagyobb volumenű jogszabályi változások 2012-ben léptek hatályba, azóta csak kisebb, bár korántsem lényegtelen módosulások történtek.

 

Ennek azonban már nyolc éve, és – mint tudjuk – egy nem megfelelően karbantartott dokumentum öt-hat év alatt jelentős mértékben képes elmaradni a vele szemben támasztott elvárásoktól. További érvként kell említenünk az intézményi és intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzéseket, valamint a vezetői és intézményi szintű önértékelési kötelezettséget, amelyek mindegyike részletesen elemzi a szervezeti és működési szabályzatot. Ezeknek a külső és belső ellenőrzési formáknak a lebonyolítását is nagymértékben segíthetjük egy megfelelően tömören megfogalmazott SzMSz-szel.

 

Az elmúlt évtizedek során figyelemmel kísértem az intézmények SzMSz-ének formálódásával kapcsolatos történéseket, mert egyetemi hallgatóim számára rendszeresen jelöltem ki feladatként saját intézményük SzMSz-ének elemzését, és a pedagógus szakvizsgázók szigorlatán, záróvizsgáján is tapasztalatokat gyűjthettem a dokumentummal kapcsolatos helyzetről. Az SzMSz vizsgálatát vagy ellenőrzését célzó szakértői vizsgálódásaimból pedig le kellett szűrnöm, hogy az elmúlt húsz év minden jelentős fejlődése ellenére még mindig sok a hiányosság a köznevelési intézmények SzMSz-ében. E helyzet további javítására teszek most kísérletet ezzel a cikkel.

 

Petróczi Gábor közoktatási szakértő és c. főiskolai docens

 

Dokumentumtárunkban pedig számos olyan segédanyagot megtalál (pl. házirend-minta, iratkezelési szabályzat), melyek megkönnyítik munkáját. Ráadásul április 17-ig 10% kedvezménnyel fizethet elő az éves hozzáférésre!

 

 

Kiemelt kép: Designed by rawpixel.com / Freepik