Az óvodai nevelést érintő jogszabálymódosításokkal összefüggésben az óvodának már 4-5 éves életkortól fontos szerepe van az iskolára való felkészítésben, de csak szakmailag megalapozott, óvodapedagógiai módszertannal szervezett cselekvő-felfedező tevékenységek által és nincs helye semmiféle „iskolásítási” törekvésnek, óvodaidegen módszertannak!

Magyarországon minden gyermek köteles az tankötelezettségét teljesíteni, jogszabály szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A jogszabályváltozások következtében megváltoztak a szerepek, így most már csak a szülő kérelmére, a felmentést engedélyező szerv döntése alapján vehet részt a gyermek további egy nevelési évig az óvodai nevelésben!

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani.

Tehát a következő évben, 2021-től, a szülő kérelmét az iskolakezdés évében 2021. január 15-ig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez (Oktatási Hivatal), DE ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt (január 15. napja) a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy különösen fontos, hogy a szülő joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, továbbá, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, továbbá az óvoda vezetője vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon..

A fentiekre tekintettel, nagyon fontos kérdés a szülők és az óvoda együttműködése a gyermek fejlődésének elősegítése érdekében.

Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározottak szerint és az idevonatkozó jogszabályok alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.

 

Az Oszkár a kistigris iskolába megy című sorozatunk segítségével otthon, szülői segítséggel is lehetőség nyílik a gyerekekkel a gyakorlásra, feladatok megoldására, a koncentrációkészség növelésére.

Az iskolai tanuláshoz nélkülözhetetlen elemi alapkészségek (írásmozgás-koordináció, elemi számolási készségek és relációszókincs) fejlesztését szolgáló füzetsorozat negyedik számát online is elérhetővé tettünk, a kiadványokat pedig kedvezményesen kínáljuk. Webshopunk jelenleg is működik, a füzetek kiszállítását vállaljuk.

Oszkár, a kistigris és Piri, a pajkos egérke vicces történeteikkel segítenek a gyermekeknek, hogy játék, öröm és szórakozás legyen a „tanulás”.

Figyelem! Ajánlatunk csak a készlet erejéig érvényes!

A termék megrendeléséhez katt a képre:

     

Az összes Oszkár füzet erre  a linkre kattintva érhető el.

Az Oszkár, a kistigris az óvodában című kiadványsorozatunkat a 4-5 éves korosztály igényeihez igazodva készítettük el. Az óvodai foglalkoztatók otthoni játékos kikapcsolódásként is megállják a helyüket. A füzeteket évszakoknak megfelelően tematizáltuk, így a tavaszi füzetben foglalkozunk például március 15.-ével, az ősziben pedig az esős időjárással.

Töltse le a téli füzetet az alábbi linkre kattintva:

Oszkár, a kistigris az óvodában – Tél

A többit megrendelheti a klett.hu oldalon, vagy az alábbi képekre kattintva: