A zenei nevelésnek kulcsfontosságú szerepe van a személyiség fejlődésében. Külföldön és hazánkban is rengeteg tudományos kutatást végeztek arra nézve, hogyan hat a zenei nevelés a gyerekek különböző képességeire.

Azok a gyerekek, akik naponta részesültek olyan szisztematikus zenei nevelésben, amelynek az éneklés az alapja, minden más területen is ügyesebbek voltak, jobban alkalmazkodtak a gondolkodási feladatokhoz, fejlettebb volt a kreativitásuk, nagyobb volt az emocionális érzékenységük s a belső kontrolljuk is.

Az alábbi zene játékokkal a ritmuskészséget fejleszthetjük.

Ritmuskészséget fejlesztő játékok

Ritmusdominó

A hagyományos dominójáték szabályait követve játszhatjuk. A tá, titi és a szünet jeleit az óvodások is könnyen megjegyezhetik. De ha mégsem ismerik, a hagyományos jelekkel is helyettesíthetjük ezeket.

Például:

domino

Ritmusvonat

Jó memóriafejlesztő, a gyerekek szívesen játsszák. Tapsoljuk el közösen a ritmusvonat utasait, majd a vonat elindul, és megáll az elsõ állomáson. Itt az egyik vagonból leszállnak az utasok. A vagont egy üres rajzra kell kicserélni. A gyerekek így is tapsolják el! Hasonlóképpen jegyezzék meg a többi ritmust is, végül az egészet eltapsolhatják emlékezetből.

ritmus vonat

Kinek a neve?

Elmondjuk, eltapsoljuk egymás és saját nevünket ritmikusan. Ha ez már jól megy, kezdődhet egymás neveinek rejtvény formájában történő feladása.

Ritmustelefon

A gyerekek egymás hátán kopogva adják tovább a megadott ritmusmotívumokat.

Ritmusvisszhang

Különböző módokon játszható. Amit az óvónő hangosan tapsol, azt a gyerekek halkan hangoztassák vissza, amit halkan tapsol, azt hangosan.

(Forrás: Óvónők kincsestára)

További módszertani ötletekért, cikkekért fizessen elő az Óvónők kincsestárára!

Óvónők kincsestára

Kifejezetten zenei játékok és ötletek a Mindenben zene című kötetünkben, melynek szerzője Hegedűsné Tóth Zsuzsanna: