Mit jelent a BTM? Mi a BTMN? Kik tartoznak ebbe a körbe? Kik az SNI gyerekek? Mit jelent a tanulásban akadályozottság? Fogyatékos, korlátozott vagy sérült? Bizonyára minden pedagógus találkozott már ezekkel a kifejezésekkel, azonban a pontos meghatározásuk, ismeretük terén hiányosságokat tapasztalunk. Cikkünk segít az eligazodásban, a betűk mögötti tartalmak megértésében.

Pálvölgyiné Kozmér Krisztina (tagintézmény-igazgató, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. Számú Szakértői Bizottsági Tagintézmény) és Metzger Balázs (általános főigazgató-helyettes, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat) írásából közlünk részletet.

Nézzük meg, hogy a két nagy diagnosztikai kategória, a BTM és az SNI esetén mit takarnak a fogalmak, és mi alapján, milyen úton kerül a gyermek egyik vagy másik csoportba.

Nézzük meg a köznevelési törvény struktúráját, hová is illik e két ellátási kategória!
2. Értelmező rendelkezések (4. §) 13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.

Tehát a fő gyűjtőfogalom a „kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló”.
Ide két nagy kategória tartozik:
– egyik a gyermekvédelem hatásköre,
– a másik a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló.

Ez utóbbinak három alkategóriája is van:
– a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (új fogalom a köznevelésben),
– a BTM,
– az SNI.
Tehát e gyerekek a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő kategóriába tartoznak.

Lássuk hát táblázatba rendezve, mi a különbség a két kategória között:

Fontos tudni, hogy a BTM-diagnosztika a járási szakértői bizottság tevékenységének keretében történik, az SNI-diagnosztika pedig a megyei és országos tevékenység keretében.

 

A BTM kategória

A BTM magyar sajátosság. Az európai régióban nem találunk ehhez hasonlót. Ez az ellátási forma elfogulatlanul, a magyar köznevelés egésze szempontjából tekintve úgy tűnik, mintha tehermentesítés céljából létezne. A definíció is problémás, az ellátók körét, az ellátás óraszámát nem határozza meg a jogszabály. A „nehézség” a kulcskifejezés. Arra utal, hogy van probléma, mely fennáll, de nem olyan súlyos, hogy sajátos nevelési igény legyen, vagyis az ilyen súlyosságú problémák nem tartoznak
a zavarok, fogyatékosság körébe. Így a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia is az SNI körébe tartozik, akárcsak az A DHD, hiperaktivitás fogalmak. Ha megnézzük a sajátos nevelési igény kritériumait, abból levezetve közelebb juthatunk a pontosításhoz.

A fogyatékosságok, zavarok körére (SNI -alkategóriák) jellemző, hogy tartósan fennállnak, és az életvezetésben is akadályt jelentenek, a későbbi társadalmi szerepvállalást, részvételt is korlátozhatják, gátolhatják. A „nehézség” viszont arra utal, hogy a probléma átmeneti, nem áll fenn tartósan.

Nézzük a definíciót a köznevelési törvényből: „beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek”

A definíció problémás, nem pontos. Számos fogalom próbálja megragadni, kik is tartoznak ide: „alulteljesít”, „problémákkal, hiányosságokkal küzd”, „nehezített”, „sajátos tendenciákat mutat”. Tehát van problémája, mely fennáll, de mint láthatjuk, nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A tartósság kérdése nem is szerepel a meghatározásban. Az csak vélelmezhető abból, hogy a sajátos nevelési igény esetében viszont szerepel.

 

A BTM és SNI kategóriákkal kapcsolatosan többet olvashat Az egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunkban, amelyet megrendelhet ITT.