A feladatok legnagyobb részét a nevelési év indításakor kell elvégezni.  A bérezés és a jogszabályok változásának nyomonkövetése mellett az óvodavezetőnek kell elkészítenie a nevelési év munkarendjét is, amit az óvoda honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Feladata továbbá a Munkaterv végleges összeállítása, elfogadtatása a nevelőtestülettel, valamint a szülői közösség részére a véleményeztetés biztosítása.

A dokumentumban meg kell tervezni:

 • az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását (5 nap/év = pl.: maximum 3 nap / nevelési év + 2 nap a szünetekben)
 • a szünetek időtartamát, a nyári zárás időpontját (maximum 5 hét)
 • az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját
 • az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját
 • az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját
 • minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést
 • a nevelési év kiemelt pedagógiai feladatát
 • a műszakok beosztását
 • az ügyeleti rendet
 • a vezetőség benntartózkodásának rendjét
 • a pedagógiai munka ellenőrzési tervét

Tanügyigazgatási feladatok 

 • Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megfelelő, azzal jogharmonizációban lévő intézményi pedagógiai program (módosítás esetén) csoportonkénti kiosztása.
 • Az éves munkaterv elkészítése, legkésőbb szeptember 15-ig.
 • Az éves munkatervben meg kell fogalmazni a nevelőtestülettel közösen a 2019/2020-as nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait, programjait. Ezután ki kell osztani valamennyi csoportnak, hogy ennek alapján az óvónők tervezni tudják a nevelési és az oktatási feladataikat a csoportnaplókban is.
 • Az éves munkaterv mellékletei:
  • Fejlesztőpedagógus éves munkaterve, fejlesztési programja, gyermeknévsora
  • Módszertani munkaközösség éves munkaterve
  • Gyermekvédelmi feladatok éves munkaterve
  • Szülői szervezet éves munkaterve
 • Évnyitó, munkatársi és nevelői értekezlet lebonyolítása (aug. végén is lehet). Feladat az éves munkaterv ismertetése, a nevelési év pedagógiai programjainak egyeztetése.
 • Az általános adatvédelmi szabályzat (GDPR) és a Honvédelmi intézkedési terv (HIT) ismertetése, értelmezése, kiosztása és közzététele.

Hogy mi mindent kell még elvégezni a 2020/2021-es nevelési év kezdetén, az kiderül 2020. augusztus 26-án, Tanévindító Konferenciánkon, ahol a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos változások első tapasztalatait osztja meg velünk Dr. Szikora Ágnes, főosztályvezető, (Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály).

 

Az előadás tervezett témái:

 • A tankötelezettség megkezdésének halasztásának / korábbi megkezdésének jogszabályi változásai
 • Az Oktatási Hivatal hatósági eljárásának menete
 • Az eljárások kapcsán a gyakorlati tapasztalatok összegzése.

 

Külön szekcióban kifejezetten az új nevelési év feladatairól beszél Szabadi Edit mesterpedagógus, neveléskutató, oktatásmenedzsment-köznevelési szakértő.

 

Tovább a Raabe XI. Tanévindító Konferencia oldalára! »