Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – a vizuális, auditív, taktilis és kinesztetikus figyelem fejlesztését célzó játékokat mutatunk be, melyek jól beépíthetők a napi nevelő-fejlesztő munkába, a párhuzamos tevékenységekbe. Természetesen ezek továbbgondolhatók, továbbfejleszthetők, nehezíthetők, könnyíthetők, a gyermekek igényeinek, életkori sajátosságainak, fejlettségi szintjének függvényében.

 

Azt gondoltam, hogy…

Szükséges eszközök: –

Az óvodapedagógus kezdi a játékot. Azt mondja: „Azt gondoltam, hogy …” és utána valamilyen cselekvést végez. Például helyben szökdel, leguggol, nyújtózkodik stb. A gyermekeknek, miután felismerték az óvodapedagógus cselekvését, be kell fejezni a mondatot. Például: „Azt gondoltam, hogy ugrálok.”

Aki kitalálta, az gondolhat. Ettől kezdve már a gyermekek játsszák el, illetve fejezik ki szóban gondolataikat.

 

 

Mondd el, mi a szabály!

Szükséges eszközök: labda

A gyermekek körben állnak vagy ülnek, az óvodapedagógus középen egy labdával. „Jól figyeljétek meg, hogy hogyan adom tovább a labdát.” Aki rájön a szabályra, elmondja azt, utána ő állhat be a körbe, találhat ki új szabályt.

Szabály például: minden második gyermeknek dobja a labdát, csak a lányoknak gurítja, stb.

 

Hívogató

Szükséges eszközök: –

A gyermekek félkörben ülnek. Mindenki a hívogatóra figyel, aki velük szemben áll. Egy gyermeket mutatóujjal magához int, aki egészen csendben és lassú léptekkel megy oda hozzá, ő pedig hasonló módon csendben annak a helyére megy. Most az új hívogató int valakit magához. Így cserélnek helyet, míg mindenkire sor nem kerül.

 

 

Szerzők: Metzger-Madarász Natália – gyógypedagógus, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat;  Metzger Balázs – általános főigazgató-helyettes, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

 

Cikkünk teljes terjedelmében az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunkban olvasható.