A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét.

A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja.

A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, levegőztetés, étkezés, alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg – s egyben kiiktatják a felesleges várakozási időt.

A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők (például: bölcsőde nyitása, zárása stb.) is.

Kialakításának további feltételei a személyi állandóság („saját kisgyermeknevelő” rendszer), a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a bölcsődei dajka és a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele.

A kisgyermeknevelők és a bölcsődei dajkák munkarendje a gyermekek napirendjének alapján készül el.

A levegőztetés a napirend fontos része. Jó szervezést és együttműködést igényel a kisgyermeknevelő és a dajka részéről.

A bölcsődei dajka a levegőztetés előtt átnézi a játszóudvart, hogy nincs-e a gyermekekre veszélyes dolog az udvaron. Bedobált szemét, üveg, a fű között, a bokrok alatt gomba. Az évszakokat és az időjárási viszonyokat figyelembe véve kikészíti az udvari játékokat (triciklik, rollerek, labdák, homokozóeszközök).

Jó idő esetén a teraszra szobai játékok is kerülhetnek. A még járni nem tudó gyermekek részére előkészíti a hempergőt játékokkal, esetleg nagyméretű szőnyeget a fűben árnyékos helyen a korosztálynak megfelelő játékokkal. Hűvösebb időben, téli időszakban a szobában történő tízórai után történik az udvarra való készülődés. Tavasz végén és nyáron a szabadban való tartózkodás a reggeli után kezdődik. A tízórait az udvaron fogyasztják a gyermekek. A nyári időszakban tízóraira szerencsés folyadékot, 100%-os gyümölcslevet kínálni, a levegőztetés ideje alatt minimum még egyszer folyadékkal kínálni a gyermekeket.

A kisgyermeknevelő előkészíti az időjárásnak, hőmérsékletnek megfelelő ruhadarabokat, és az öltöztetés helyére (szoba, átadó stb.) viszi. A kisgyermeknevelő a gyermekeket gondozási sorrend szerint felöltözteti / figyelemmel kíséri, támogatja a gyermeket az önálló öltözködésben. Mindeközben úgy szervezi az öltöztetést, hogy a gyermekeknek minimális várakozási ideje legyen. A gyerekek minden esetben a szobai szabad játékból, a szükség szerinti fürdőszobai tevékenység elvégzése után kezdjék meg az öltözködést. Minden helyiségben a gyermekek felügyeletéről gondoskodni szükséges!

Öltözködés közben a kisgyermeknevelő és a gyermek közt folyamatos interakció van. Amikor a gyermek elkészült az öltözködéssel, a kisgyermeknevelő kikíséri a kertbe, ahol a játszó gyermekek felügyeletét legtöbb esetben a bölcsődei dajka biztosítja. A kisgyermeknevelő bekapcsolódik az udvari játéktevékenységbe, mindvégig felügyeletet biztosít, kielégíti az adódó egyéni szükségleteket, valamint felhasználja az alkalmat arra, hogy minél több és színesebb élményhez, ismerethez jussanak a gyermekek.

A levegőzési idő leteltével a gyermekek gondozási sorrendben saját kisgyermeknevelőjük kíséretében bemennek, a kisgyermeknevelő segítségével vetkőznek, majd végzik a fürdőszobai gondozási műveleteket.

A játszóudvaron a társ kisgyermeknevelő vagy a bölcsődei dajka gondoskodik a még kint játszó gyermekek felügyeletéről.

A szobában a felügyeletet ellátó kisgyermeknevelő vagy bölcsődei dajka biztosítja a szabad játék feltételeit, az ebédeltetés megkezdéséig.

A szabadban sok inger éri a gyermeket, tágítja ismeret- és látókörét, fenntartja érdeklődését a környezetével szemben. A játéklehetőségek az évszaktól, az időjárástól, a helyi adottságoktól, a gyermek fejlettségi szintjétől függnek. A jó levegőn való játék, mozgás elősegíti a jó étvággyal elfogyasztott ebédet, az azt követő pihentető mély délutáni alvást.

 

Az írás folytatását a Kisgyermeknevelők szakmai-módszertani tudástára alapművében olvashatja.

Szerző: Scheer Ferencné

 

 

 

Kiemelt kép: Baby photo created by freepic.diller – www.freepik.com