A Raabe Akadémia 2021-ben is várja akkreditált pedagógus- és minősített szociális továbbképzéseire az érdeklődőket. Már elérhetőek honlapunkon tavaszi képzéseink, amelyekre ráadásul most 10% előjelentkezési kedvezményt is adunk januárig!

Óvodapedagógusok számára elérhető képzéseink:

Konfliktuskezelés és mediáció a köznevelési intézményekben
(akkreditált pedagógus-továbbképzés)
2021. február 1., 8. + Távoktatási rész (online)

A pedagógus szakma sikerét erőteljesen befolyásolja, hogy megnyerhetők-e a tanulók és a kollégák a bizalmon és partnerségen alapuló együttműködésre. A korszerű pedagógia a gyermekek egyéni sajátosságaira, szükségleteire figyel, a családokat képes bevonni, megköveteli a csapatmunkát. Mindezek feltételezik a konfliktusok természetének alapos ismeretét, megoldási módjainak, a technikáinak tudatosítását, gyakorlását.

Ár: 55.000 Ft helyett 49.500 Ft
Január 15-ig!
További információ >>

 

Digitális eszközök alkalmazásának lehetőségei a kisgyermekkori nevelésben
(akkreditált pedagógus-továbbképzés)
2021. március 25., 26., 27.

Az elmúlt évtizedekben a különféle infokommunikációs technológiák mindennapos eszközeinkké váltak. A tapasztalatok szerint az IKT által kínált lehetőségek kiaknázása egyre sokoldalúbb a pedagógia területén is. A modern pedagógiának arra kell törekednie, hogy a hagyományos értékeket a technika vívmányaival integrálja. A gyakorlati orientáltságú, frontális-, egyéni-, páros- és csoportmunkát is ötvöző képzés az IKT által nyújtott lehetőségeket kifejezetten a kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek számára, a mindennapi munkájukhoz igazodva ismerteti meg. Az ún. digitális kompetencia, mely a nyolc kulcskompetencia egyike, nélkülözhetetlen a tanuláshoz, a munkavégzéshez és az aktív társadalmi szerepvállaláshoz. Ezért lényeges, hogy az óvodapedagógusok és a kisgyermekekkel foglalkozó más szakemberek elmélyítsék és naprakésszé tegyék az IKT-val kapcsolatos ismereteiket.

Ár: 55.000 Ft helyett 49.500 Ft
Január 31-ig!
További információ >>

 

Óvodás és iskolás gyermekek körében előforduló pszichés zavarok felismerése és kezelése az elfogadó együttnevelés jegyében
(akkreditált pedagógus-továbbképzés)
2021. április + Távoktatási modul

 

A blended típusú továbbképzés során a pedagógusok részletes ismereteket szereznek a magatartási, beilleszkedési, figyelmi problémát mutató gyermekekről, a tüneteiről, okokról, felismerésükről és az együttnevelés lehetőségeiről. Saját élményű tanulás során szereznek jártasságot a kiemelt fejlesztő játékok, a tanulói megismerés fontosságáról. A megismert konfliktuskezelési módszerek elősegítik a sikeres együttnevelést.

Ár: 55.000 Ft helyett 49.500 Ft
Január 31-ig!
További információ >>

 

Kisgyermeknevelők számára elérhető képzéseink:

Élményszerű módszerek a kisgyermekek mozgásfejlesztéséhez
(minősített szociális továbbképzés)
2021. május 20.,21.22.

 

A tanfolyamon olyan komplex mozgásfejlesztő gyakorlatsor birtokába jutnak a résztvevők, amely segítségével – játékba ágyazva – segíthetik, fejleszthetik a kisgyermekek sokféle képességét. A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek gyakran félelemből, esetleg e területen való képzetlenségük révén nem mernek a gyermekek mindennapjaiba kreatív, komplex, mozgásos elemeket építeni.

Ár: 55.000 Ft helyett 49.500 Ft
Január 31-ig!
További információ >>