A szülők nagy többségét váratlanul érte, hogy 2020. január 31-ig nem a nevelési tanácsadóhoz, hanem az Oktatási Hivatalhoz fordulhattak, ha engedélyeztetni szerették volna hatéves gyermekeik beiskolázásának elhalasztását. 2019 novemberében szavazta meg ugyanis az Országgyűlés a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) módosítását, mely kimondja: minden hatodik életévét betöltött gyerek automatikusan iskolakötelessé válik. Ez alól csak azok a gyermekek kivételek, akikről a szülő kérelmére az Oktatási Hivatal kimondja, hogy indokolt még egy évet az óvodában maradni.

Az Nkt. rendelkezései alapján a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.  Ha a szülők azt szeretnék, hogy a gyerekük egy évig még óvodában maradjon, az Oktatási Hivatalnak nyújthatnak be kérvényt, amelyek legkésőbb január 15-ig adhatók be a 2021/22-es tanév vonatkozásában.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti, az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, de ez nem kötelező. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás (az Ákr. alapján). Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlettségét. A szakértői bizottság komplex pedagógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal ez alapján dönt.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban tájékoztassuk a szülőket az alábbiakról:

  • A törvényes képviselő a kérelmet kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, 2021. január 1. és 15. között. Az Oktatási Hivatalnak a 2021. január 1-je előtt érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni.
  • Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 2020. január 15. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára adott kérelmeket nem fogadja be.
  • A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt vonalkódos adatlapon, papíralapon is benyújthatja.
  • A kérelmeket postai úton, az alábbi címre kell lejuttatni: Oktatási Hivatal
    Budapest 1982.
  • A törvényes képviselő beadványának tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

Amennyiben az OH úgy dönt, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodában maradhat, vagy hogy tankötelezettsége teljesítését hatéves kora előtt kezdhesse meg, ennek visszavonására nincs lehetőség, a szülő nem gondolhatja meg magát.

Sokan azonban úgy gondolják, hogy nem kaptak elegendő tájékoztatást az Oktatási Hivataltól. A Szülői Hang Közösség készített egy online felmérést azokkal a szülőkkel, akik azt szeretnék, hogy gyermekük még egy évet az óvodában tölthessen: az eredmény alapján a szülők csupán 44%-a kapott tájékoztatást a döntés pedagógiai szempontjairól, és 70%-uk megtapasztalta, hogy a szakértők vagy óvodák indokolatlanul elutasítják a kérvényezés támogatását, pedig egyébként egyetértenek annak tartalmával. Így bár a szülők jó eséllyel kérvényezhetnek az Oktatási Hivatalnál (az elfogadási arány 90% feletti lehet), a törvény mégis akár több mint tízezernyi olyan hatéves kisgyermeket kényszeríthet éretlenül az iskolába, akiknek a szülei nem kaptak megfelelő tájékoztatást és támogatást a kérvényezés megindításához.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója itt elérhető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

A tankötelezettségről és az iskolaérettségről bővebben foglalkozzunk a Joggyakorlat a közoktatásban cím előfizetéses kiadványunk januárban megjelenő kiegészítő kötetében, de az ÓvodaVezetési Ismeretek legutóbbi számában is megjelent egy részletesebb írás erről. 

Kiemelt kép: School photo created by master1305 – www.freepik.com