A kisgyermekeknek is szüksége van arra, hogy kifejezzék az élményeiket, érzelmeiket, gondolataikat. Az e-book a kisgyermekekkel foglalkozóknak segít abban, hogyan integrálják be a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeit a bölcsődei nevelésbe.

A beszélgetés, a beszéddel történő kommunikáció meghatározó az emberek között, különösen fontos szerepe van a szocializáció folyamatában. Ezért minél több alkalmat meg kell ragadni a szemtől szembeni, közvetlen interakcióban történő kommunikációra, még akkor is, ha a felnőttnek meg kell osztani figyelmét több gyermek között, akkor is, ha a gyermek önkifejezése megkésett, akkor is, ha úgy tűnik, kortársaival jól megérteti magát a gyermek, és nincs akkora igénye a felnőttel történő interakcióra.

Az otthoni beszélgetés sok gyermek számára a televízió előtti szótlanságban vagy pármondatos kommunikációban merül ki, illetve szituációhoz kötötten szükségletei egyszerű megfogalmazásában. Az ilyen típusú környezet nem kínál számára lehetőséget arra, hogy élményeit, érzelmeit, gondolatait kontextusos beszédmódban tanulja meg kifejezni.

Ebből kiindulva az intézményes nevelés, a bölcsődei nevelés keretei között a beszélgetés, mint a nyelvi-kommunikációs nevelés egyik pedagógiai módszere, felértékelődik.

A nevelésben jelentős szerepe van a verbális és nonverbális kommunikációnak, hiszen rengeteg információt közvetít. Ezenkívül minél több interaktív beszélgetésben és játékban, közös mesélésben vesznek részt a gyerekek, annál többet tanulnak, értenek meg a világról és önmagukról. A közös olvasás, mesélés, a mondókázások, az éneklések, a beszélgetés mind-mind elősegíti, hogy épüljön, gazdagodjon a gyermekek szókincse, ugyanakkor pedig megtanítja őket a hallgatás, értő figyelem képességére is.

A számos kommunikációs helyzet, a tudatos nevelői kezdeményezések, megerősítések, a közös cselekvések, közös tevékenységek narrálásának hatására a bölcsődéskor végére hatalmas ugrás tapasztalható a beszédfejlődésben, nyelvi önkifejezésben. Észrevehetően növekszik a gyermekek szókincse, szívesen beszélgetnek, kérdésekre válaszolnak, nő a problémamegoldó képességük, kibontakozik önkifejező magatartásuk.

Ebben a korban már oda kell figyelni:

  • ha nehezen szocializálódik egy-egy gyermek, sok konfliktusa van kortársakkal, nevelőkkel, szülőkkel,
  • ha nem hallgat a nevére, kerüli a szemkontaktust, viselkedési problémák tapasztalhatóak nála,
  • ha túlzottan kerüli a testi kontaktust.

A gyermek számára a nyelvhasználat nem csak cselekvéseinek tárgya, nem csak arra jó, hogy magyarázza, megértesse cselekvéseinek értelmét. A nyelv a legfontosabb eszköz arra, hogy kapcsolatba lépjen környezetével, kommunikáljon.

Tartalom:

  1. Bevezető gondolatok
  2. A verbális és nonverbális kommunikáció
  3. Összefoglalás
  4. “Mese születik” – gyakorlati ötletek a mindennapi meséléshez
  5. Felhasznált szakirodalom

Formátum: e-book (elektronikus pdf-dokumentum)

Oldalszám: 20 oldal

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna írása elsőként az Bölcsődevezetők kézikönyve – Kisgyermeknevelők szakmai-módszertani tudástára című kiadványunkban jelent meg.

Kiemelt kép: People photo created by Racool_studio – www.freepik.com