A Gyáli Liliom Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 4 fő részére óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 4 fő határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő,

Bér és egyéb juttatások: Nkt. szerint+5%bér+cafetéria

Feltételek: Óvodapedagógusi főiskolai végzettség, de minimum abszolutórium megléte.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz
  • érvényes erkölcsi bizonyítvány,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok (másolat)
  • előző munkahelyek igazolásai

A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján interjú a pályázókkal, és írásban értesítés az állás betöltésével kapcsolatban.

A pályázatok elbírálásában az intézmény vezetője dönt:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat benyújtásának módja: elérhetőségeink bármelyikén

Cím: 2360 Gyál, Liliom u. 13-15.

Tel.: 06 29/340-126  vagy 06 29/345-241

E.-mail: liliomovi@upcmail.hu

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése, oktatása, fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, az óvodára vonatkozó jogszabályok és az óvoda pedagógiai program alapján.

Elvárt kompetenciák:  Kiváló szintű Gyermek szeretet, precíz-pontos önálló munkavégzés, jó kapcsolatteremtés, higiénia,