PÁLYÁZATI KIÍRÁS
1 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSRA

Lelkes, vidám, elhivatott, önálló munkavégzésre ill. csapatmunkára képes munkatársat keresünk, lehetőség szerint (többéves) tapasztalattal rendelkező, gyermekszerető és nevelni tudó (!) óvodapedagógus (vagy felsőfokú végzettségű ped. asszisztens) személyében. Támogató, gyermekcentrikus, a megfelelő hatásköröket biztosító, demokratikus légkör jellemzi a munkakörnyezetet.

A MUNKASZERZŐDÉS határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel, rész- vagy teljes munkaidőben (megállapodás szerint; napi 5,5/7 óra töltendő az intézményben). A munkaidő beosztást szerződéskötéskor egyeztetjük.

MUNKABÉR és egyéb juttatások a pedagógus bértáblánál kedvezőbb mértékben, szintén megállapodás szerint.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton kérjük benyújtani az emodovi@t-online.hu e-mail címre!


PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

  • felsőfokú óvodapedagógus/pedagógiai asszisztens végzettség
  • legalább 2 év szakmai gyakorlat
  • érvényes munkaalkalmassági igazolás
  • büntetlen előélet (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

A PÁLYÁZATNÁL ELŐNYT JELENT: angol nyelvtudás, ajánlás előző munkahelyről, zenei képzettség, tanító vagy fejlesztő pedagógus végzettség/tapasztalat.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL a részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot és a végzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát. Az erkölcsi bizonyítványt és a munkaalkalmassági igazolást elegendő a munkába lépéskor bemutatni.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. június 30.

A PÁLYÁZAT ÉLBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  folyamatos.
AZ ÁLLÁS ELŐRELÁTHATÓLAG 2021. AUGUSZTUS 23-TÓL TÖLTHETŐ BE, de ez is képezheti megbeszélés tárgyát.

A pályázattal kapcsolatban az intézményvezető, Salem Julio Samir ad további tájékoztatást.

ELÉRHETŐSÉGEK:
Telefon: 061 240 1550 / 0620 951 6662 
E-mail: emodovi@t-online.hu