Mi is itt vagyunk!

A kommunikációs akadálymentesítés közös érdekünk

 

Megfelelő eszközök híján az emberek nem képesek az üzenetek cseréjére, a kommunikációra. A speciális kommunikációs igényű személyek esetében mindez nehezített, hiszen esetükben a beszélt és/vagy írott nyelv súlyos mértékű zavara áll fenn. Ennek hátterében leggyakrabban az idegrendszert ért károsodások állnak, mint például cerebral paresis, stroke, de gyakori az előfordulás az intellektuális képességzavarral és autizmussal élő személyek esetében is.

E személyek rendkívül heterogén csoportot alkotnak, így különösen fontos megtalálni számukra a kommunikáció személyre szabott módjait. Ebben nyújtanak segítséget a beszéd kiegészítésére és pótlására szolgáló alternatív és augmentatív kommunikációs (AAK) módok és eszközök, amelyek megmutathatóvá teszik a kimondhatatlant.

Különböző kommunikációs csatornák egyénre szabott kiválasztásával, tanításával nagyban csökkenthetők az akadályok a mindennapos szociális létben. Az AAK módszerek és eszközök segítségével a speciális kommunikációs igényű személyek is kifejezhetik magukat. Az AAK révén a megértést is támogatni lehet, így az érintettek környezetében élők is képessé válnak arra, hogy a kommunikációjukkal a biztonság és a kiszámíthatóság érzetét nyújtsák.

 

Ezeket a speciális eszközöket és módszereket mutatják be a szakemberek a MONTÁZS projekt több hete tartó előadássorozatán, egyszerre nyújtva támogatást az érintetteknek, családtagjaiknak, valamint a velük foglalkozó szakembereknek. Az érdeklődők részletes információkat kapnak az augmentatív és alternatív kommunikációról, a projekt keretében elérhető szolgáltatásokról, valamint az AAK alkalmazási lehetőségeiről és előnyeiről. Az előadások után közvetlenül a szakemberek válaszolnak az érdeklődők kérdéseire.

MONTÁZS projekt keretében létrejött hat módszertani központban az előadásokon bemutatott módszereket és eszközöket ki lehet próbálni és kölcsönözni. A Tolna megyeiek számára a kaposvári AAK-Módszertani Központban (Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, Iszák u. 42.) elérhető az AAK-szolgáltatások teljes köre: a felmérés és diagnosztika, az egyéni tanácsadás és fejlesztés, valamint az eszközkölcsönzés. Az ingyenesen kipróbálható és kölcsönözhető speciális eszközök között megtalálhatók különféle kialakítású és típusú hangadó gépek, egyéb kommunikációs alkalmazással működő okoseszközök, valamint ezek használatát segítő adaptációs eszközök.

A térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások célja, hogy az érintettek az állapotukhoz mérten minél eredményesebben részt tudjanak venni a kommunikációban, jelentősen növelve a minél teljesebb társadalmi részvétel lehetőségét.

A helyi szakemberek az aak.kaposvar@fszk.hu címen érhetők el.

Bővebb információ a MONTÁZS projektről: https://www.nfszk.hu/projektek/montazs-projekt