Mi is itt vagyunk!

Kommunikálni beszéd nélkül is lehet

A speciális kommunikációs igényű emberek közlése sok esetben hiányos, nehezen vagy félreérthető. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei nehezen vagy áttételesen alkalmazhatók az esetükben, ezért olyan módszerekre és eszközökre van szükségük, amelyek hatékonyan segítik a kapcsolódásukat másokhoz. Ilyen módszerekről és eszközökről tartanak előadásokat a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NFSZK) minden megyét érintő online roadshow-ján. A programsorozat legutóbbi előadásai a Csongrád-Csanád megyei érdeklődőknek szóltak június 3-án.

A beszéd kiegészítésére és pótlására szolgáló alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK) segít, hogy azok is ki tudják fejezni szükségleteiket, gondolataikat, akiknél a beszélt és/vagy írott nyelv súlyos mértékű zavara áll fenn. Speciális kommunikációs igényű személyek esetében ugyanis a kommunikáció, az önérvényesítés és a másokhoz való kapcsolódás a legnehezebb, s mindez jelentősen befolyásolja az életminőségüket is.

MONTÁZS projekt – Kommunikálni beszéd nélkül is lehet

Az AAK lényege, hogy a hiányzó beszéd helyett a sérült személy számára valamilyen kiegészítő és helyettesítő módot kell találni. Ilyenek a gesztusok, a rendszerek, és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs eszközök, valamint hangadó gépek (kommunikátorok).

A speciális kommunikációs igényű személyek rendkívül heterogén csoportot alkotnak a sérülés jellegéből, súlyosságából, a tünetek változatosságából és az életkori eltérésekből adódóan. A kommunikációs akadályozottság hátterében ugyan leggyakrabban az idegrendszert ért károsodások állnak, mint például cerebral paresis, stroke, de előfordulása gyakori intellektuális képességzavar vagy autizmus spektrum zavar esetében is.

Az AAK révén számukra is kialakíthatóak és hatékonyan gyakorolhatóak a kommunikáció egyéni, sajátos módjai, amivel nem csak a saját közlésük lesz eredményesebb, de a hangzó beszéd megértése is. Az augmentált kommunikáció oktatása során nagy súly helyeződik a kommunikációs kezdeményezések megtanítására is, így az eszközök használata által magabiztosabban bekapcsolódhatnak különböző élethelyzetekbe.

Az AAK szemléletét, módszereit, eszközeit, a projekt keretében elérhető szolgáltatásokat mutatják be a szakemberek a MONTÁZS projekt csaknem két hónapja tartó országos előadássorozatán. Az előadások nemcsak az érintetteknek és családtagjaiknak, hanem az adott régióban lévő egészségügyi intézmények dolgozóinak, a köznevelési, szociális intézmények és kapcsolódó szakmai szervezetek tagjainak, továbbá az érintett felsőoktatási intézményekben tanulóknak egyaránt hasznos lehet. Az előadók nem csupán információkat adnak át az egyes eseményeken, de lehetőség van tőlük kérdezni is.

A rendezvénysorozat immár a végéhez közeledik, az utolsó alkalmakra az alábbi linken lehet még regisztrálni: https://www.nfszk.hu/hirek/hirek/mi-is-itt-vagyunk-online-eloadassorozat

A MONTÁZS projekt keretében hat AAK-módszertani központ működik (Debrecenben, Kaposváron, Szegeden, Zalaegerszegen, Miskolcon és Budapesten). Az AAK használata során mindkét fél – a közlő és a befogadó is – azonos módon ismeri és tanulja meg, valamint alkalmazza az AAK szabályrendszerét. A módszertani központokban ezért nem csak a speciális kommunikációs szükségletű személyeknek, hanem a családtagjaiknak, valamint a velük foglalkozó szakembereknek is komplex módszertani szolgáltatást és támogatást nyújtanak –térítésmentesen.

A szegedi AAK-Módszertani Központban (Gemma Központ, Bakay Nándor u.50.) hozzáférhető az AAK-szolgáltatások teljes köre: a felmérés és diagnosztika, az egyéni tanácsadás és fejlesztés, valamint az eszközkölcsönzés. Az ingyenesen kipróbálható és kölcsönözhető speciális eszközök között megtalálhatók különféle kialakítású és típusú hangadó gépek, egyéb kommunikációs alkalmazással működő okoseszközök, valamint ezek használatát segítő adaptációs eszközök. A helyi szakemberek az aak.szeged@fszk.hu címen érhetők el.

Bővebb információ a MONTÁZS projektről: https://www.nfszk.hu/projektek/montazs-projekt