Cikkünkben a szerialitás fejlesztésének fontosságárára szeretnénk felhívni a figyelmet, melynek már az óvodáskorú gyermekek esetében is kiemelt szerepet kell kapnia a sikeres tanulási képességek megalapozása érdekében. 

A gyermeki képességek, készségek fejlődése a megismerési folyamatok segítségével, az észlelésen, a megszerzett tapasztalatokon keresztül történik, melyben az emlékezet szintjének, fejlettségének is igen nagy a szerepe.

Napjainkat a szerialitás fogalmával jellemezhetjük, hiszen azok szervezettsége és cselekedeteink egymásutánisága a korábban elsajátított folyamatokra épül.

A szerialitás típusai a sorozatok elemeinek észlelési területei szerint:

 • vizuális,
 • auditív,
 • motoros

A vizuális szerialitás a látással észlelt sorozatok, az auditív szerialitás a hallással észlelt sorozatok, míg a motoros szerialitás a mozgássorozatok és azok elemeinek sorrendben való felismerése, feldolgozása és többszöri ritmikus megismétlése.

A szerialitás fejlesztésének lehetőségei óvodáskorban

A szerialitás fejlesztésének szükségessége és lehetőségei

A sikeres tanulási folyamatok kialakulásában – pl.: az írás, olvasás tanulásában – nagyon fontos szerepet tölt be a saját testen, a térben és a síkban történő megfelelő tájékozódás, ezért már óvodáskorban foglalkoznunk kell ezen területek játékos fejlesztésével. Ha ezek a képességek nem alakulnak ki megfelelő módon, a későbbiek során a tanulás folyamatában hibák jelentkezhetnek. A saját test, a testrészek ismerete, térbeli helyzetének tudatosítása segít abban, hogy a gyermekek képesek legyenek a különböző térirányok beazonosítására, megkülönböztetésére.

A vizuális szerialitás során a gyermekeket folyamatosan cselekedtetjük is, ezáltal a finommotorikájuk fejlesztésére is lehetőségünk nyílik.

A gyermekek képességszintje eltéréseket mutathat, ezért szükséges a differenciálás, vagyis az egyéni képességekhez való igazodás.

Néhány példával szeretnénk bemutatni, hogy milyen lehetőségeink vannak erre az óvodai nevelés során, kiemelve a vizuális szerialitás területét.

A vizuális szerialitás fejlesztése a csoportszobában

Az irányított és spontán játékok nagyon sok fejlesztési lehetőséget kínálnak: például egymáshoz illeszthetünk építőkockákat vagy más konstrukciós játékok elemeit meghatározott sorrendben, akár szín, akár nagyság szerint.

Térbeli játékok

A gyermekek emlékezetének fejlettsége meghatározó tényezője annak, hogy mennyire lesz sikeres a különböző tevékenységek sorrendjének elsajátítása.

Példa térbeli játékra:

Mi van a kendő alatt?

 

Korosztály Óvodás és kisiskolás korú gyermekek
Résztvevők száma 1–5
Szükséges eszközök kendő, 3–6 különböző játék, tárgyak, tárgyképek
Célok Aktív gondolkodtatás, folyamatos koncentrálás, szándékolt figyelem, és emlékezet fejlesztés.

 

Közkedvelt a játék, hiszen sok variációs lehetőséget rejt magában. A fokozatosság elvének betartásával számtalan differenciálási lehetőség adódik:

 • Különböző tárgyakat egymás mellé rakunk, majd letakarjuk, és a gyermekeknek fel kell tudniuk idézni a sorrendet.
 • Ha a gyermekek helyezik el a játékokat, cselekedtetjük is őket, így megkönnyítjük a sorrend rögzítését.
 • Növelhetjük az elhelyezett tárgyak számát.
 • Ha a gyermekekhez érzelmileg közelebb álló tárgyakat helyezünk el, valószínűleg könnyebben is jegyzik meg a sorrendet.
 • Még összetettebb lesz a feladat, ha ritmikus sorok alkotására késztetjük őket, pl.:
 • piros kis autó, piros nagy autó…
 • piros kis autó, kék kis autó…
 • piros kis autó, kék nagy autó stb.
 • Nehezíthetjük olyan módon is, hogy a tárgyak helyett tárgyképekkel dolgozunk.

A motoros szerialitás fejlesztése vizuális támogatással

A gyermekeknek jellemzően nagy a mozgásigényük. A testük által megélt tapasztalatok pozitív hatást gyakorolnak a kognitív funkciók fejlődésére, ugyanakkor a játék örömét jelentik számukra, ezáltal érzelmi életükre is jótékony hatást gyakorolnak.

A rövid távú memória és a motoros képességek fejlettségi szintje szoros kölcsönhatásban vannak egymással, és jelentős mértékben befolyásolják a térben való tájékozódás képességét. Nagyon fontos, hogy kialakuljon a testséma és testtudatuk. Ha a gyermekek saját testüket a térben el tudják helyezni, a mozgások, mozgássorok utánzására is képessé válnak. A fejlesztés lehetőségének igen gazdag a tárháza.

A következő két vizuális támogatást nyújtó képen egy gyakorlat mozzanatait (1. kép), illetve egy akadálypálya gyakorlatsorát (2. kép) láthatjuk.

A motoros szerialitás fejlesztése vizuális támogatással

1. kép. Egy gyakorlat mozzanatai rajzon

A motoros szerialitás fejlesztése vizuális támogatással

2. kép. Akadálypálya gyakorlatsora.

A cikket teljes terjedelmében az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk augusztusi kiegészítő kötetében olvasható, ahol további játékokat mutatunk be. 

Kiemelt kép:Kids photo created by pvproductions – www.freepik.com