Az óvodavezetők év eleji feladatainak áttekintéséhez szeretnénk egy kis segítséget nyújtani. A teljes írás az ÓvodaVezetési Ismeretek című előfizetésünk szeptemberi kiegészítő kötetében olvasható teljes terjedelmében.

 

Adatszolgáltatás, statisztika a KIR-STAT-ba  határideje: 2021. október 15-e (péntek)

 

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalók a következők: 

 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 25. § (3)–(4) bekezdései alapján valamennyi köznevelési intézményt statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
 • Az adatszolgáltatás szabályait a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet szabályozza.
 • A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének az intézmény csak és kizárólag akkor tesz eleget, ha az internetes adatgyűjtő programban a „kész adatok átadása” típusú hibavizsgálat kritikus hibajelzés nélkül lefut, illetve ezt követően sor került az adatátadásra.

 

Fontos kiemelni, hogy jogutód nélküli intézménymegszűnés esetén az adatszolgáltatás a fenntartó, jogutóddal történő megszűnés vagy átalakulás esetén pedig a jogutód intézmény kötelezettsége.

 

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 9/A. § (1) bekezdésének b), illetve c) pontjaiban foglaltak értelmében a megyei, fővárosi kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki gondatlanul a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, vagy a szabályszerűen elrendelt kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem az előírt határidőre teljesíti.

 

 • A 2021-es év normatíva igénylésének módosítása (igénylés és lemondás), az állami támogatást figyelő táblázat számításai alapján.
 • Az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magán köznevelési intézményfenntartók a 2021. évben igénybe vett támogatásokra vonatkozólag 2021. június 30-ig és október 31-ig nyújthatnak be pótigénylést, illetve lemondást az Igazgatósághoz a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 37/C. § bekezdése szerint.
 • A közzétételi lista frissítése a változásoknak megfelelően 2021. október 15-ig a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a alapján, az általános közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.

 

A 24. § (1) pontja szerint a köznevelési intézménynek a KIR tájékoztató rendszerében és a saját honlapján az október 1-jei állapotnak megfelelően közzé kell tennie a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény vezetőjének a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálnia.

 

További feladatok:

 • Az intézmény weblapján közzétett óvodai dokumentumok (pedagógiai program, házirend, SZMSZ, GDPR, HIT) frissítése, a törvényi előírásoknak megfelelően.
 • A csoportnaplók elkészítésének, tartalmának ellenőrzése.
 • Az oktatási év beindítása (tevékenységek, foglalkozások), a hetirend, a napirend és a heti oktatási terv adminisztrációjának csoportonkénti ellenőrzése.
 • Nevelés nélküli munkanapok kijelölése és kihirdetése.
 • Csoportonként a szülői értekezletek lebonyolítása.
 • A HH és a HHH-s gyermekek névsorának aktualizálása az új gyermekekre és a változásokra való tekintettel.
 • Az SNI gyermekek szakvéleményeinek begyűjtése, ellenőrzése október 1-jéig.
 • A gyermekek képesség szerinti felmérése, a felmérőlapok kitöltetése (2021/22. – első alkalom).
 • Gyermeki fejlődés nyomon követése (szociális, értelmi, verbális, testi képességek) megfigyelések, mérések alapján.

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 63. §-a szerint az óvodapedagógusok folyamatosan, de minimum évente két alkalommal a mérések után tájékoztatják a szülőt a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatást a szülő aláírásával hitelesíti.

 

Fejlesztési terv elkészítése

Az óvodai fejlesztőprogramban részt vevő gyermekek feltárása, megnevezése. Az oktatásért felelős miniszter által kiadott program szerinti egyéni fejlesztési terv alapján, elsősorban HHH-s gyerekek részére.

 

 • Logopédiai felmérések lebonyolítása.
 • A vezető ellenőrző munkájának ütemezése havi bontásban, a szakmai ellenőrzés megkezdése.
 • Az intézményi ellenőrzés előkészítése, amennyiben az érintett óvodában aktuális.
 • Az Egészségügyi kiskönyvek ellenőrzése, megújíttatása.

 


Ezért válassza az ÓvodaVezetési Ismereteket!

 • Több mint 20 éve az óvodavezetők szolgálatában – több mint 20 év tapasztalat és megalapozott szakmai háttér.
 • Kéthavonta megjelenő kiegészítő kötettel – a legfontosabb tudnivalókról mindig időben és részletesen értesülhet.
 • Házhoz jön a szakértő – előfizetőink kiváló minőségű, szakértőink által összeállított anyagokat kapnak.
 • A 300 oldalas alapmű és a többezer oldalnyi anyagot tartalmazó CD értékes információt tartalmaz az óvodavezetés mindennapjaihoz (Belső ellenőrzés az óvodákban 2020-ban, A vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés aktuális kérdései, Titoktartási kötelezettség a köznevelési intézményben – és ez csak 3 izgalmas téma a 24-ből).
 • A jogszabályoktól a pszichológiáig – átfogó gyűjtemény az intézményvezetés valamennyi területéről.