Az óvoda által nyilvántartott adatok köre kiegészült a gyermek után családi pótlékra jogosult személy személyes adataival, elérhetőségével. Hatályon kívül helyezték a 49. § (2) bekezdését, amely garantálta, hogy a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

2021. május 27-én jelent meg a Magyar Közlönyben az egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi LII. törvény, amely – többek között – módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt. Az adatvédelmi szabályok pontosításán, valamint a kórház-pedagógia köznevelési előírásokba történő beemelésén túl a tankötelezettség kezdésével kapcsolatos új előírások is születtek.

 

A módosítás a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos eljárási szabályokat pontosította, illetve kiegészítette azokat. Új elem, hogy a szülő mellett a tankötelezettség halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti, amennyiben olyan információi vannak, hogy ez a gyermek érdekét szolgálja. További változás: azért, hogy a felmentésre induló eljárás a tanév kezdetéig biztosan befejeződjön, a felmentést engedélyező szerv eljárása a korábbi hatvan nap helyett ötven napra csökkent. A módosítás továbbá törvényi szintre emelte azokat a szempontokat, amelyeket az eljárás során a gyermek helyzetével kapcsolatban vizsgálni szükséges.

 

Fentiek alapján az Nkt. 45. §-ának módosított (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is.

 

Írásunk tovább folytatódik az Óvodai Jogfutár szeptemberi számában.

 


 

Tartsa frissen tudását, havi 30 perc elég hozzá!

  1. Ön tudja a legjobban, hogy folyamatosan módosulnak az intézményét érintő jogszabályok legyen szó akár munkajogi, gazdálkodási, tanügy-igazgatási, pedagógiai vagy bármely más területről.
  2. Az Óvodai Jogfutár című havilap az Ön nyugalmát biztosítja!
  3. Havi rendszerességgel értesül az aktuális jogszabályváltozásokról.
  4. Első kézből; általában az EMMI jogászaitól kap információkat az intézményét érintő jogszabályi változásokról.
  5. rövid, lényegre törő összefoglalókból percek alatt tisztában lehet a módosítás tartalmával.
  6. teendők, határidők szem előtt tartásával idejében meg tudja hozni a szükséges döntéseket.

Fizessen elő most, akár online is, hogy ne maradjon le az aktuális hírekről:

 

Kiemelt kép: Artem Podrez fotója a Pexels oldaláról