Sem a szülőtől, sem pedig a gyermektől, a tanulótól nem várható el a jelenlét akkor, ha a gyermek, majd rajta keresztül a szülők fertőződés veszélyének való kitétele a kérdés.

 

Az alapvető jogok biztosa 2021. június végén tette közzé AJB-2289/2021. számú Jelentését egy iskolai ügy kapcsán, amelyben a szülő a Covid-19 járványveszélyre hivatkozással gyermekei igazolt távolmaradásának engedélyezését kérte az iskolától, de az engedélyt nem kapta meg. A fenntartó elutasította a jogorvoslati kérelmet.

 

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó köznevelési jogszabály az óvodákra is irányadó, érdemes megismerni az ombudsman e kérdésben kialakított álláspontját!

A szülői kérés

A szülők gyermekei az Iskola első és második osztályos tanulói voltak, akik számára az Iskola igazgatója 2020. november 16-tól 2021. január 4-ig – a járványhelyzetre való tekintettel – engedélyezte az iskolából való igazolt távolmaradást. Az időtartam lejártakor a szülők újabb kérelmet nyújtottak be, amelyben kérelmezték a távolmaradás további fenntartását a tanítási év végéig. Ezt követően a Tankerület behívta megbeszélésre a szülőket, ahol azt javasolták, hogy egyéni munkarendre vonatkozó kérelmet nyújtsanak be az Oktatási Hivatalhoz. A kérelmet be is nyújtották, de azt az Oktatási Hivatal elutasította. Az Iskola igazgatója így a szülőket kötelezte a gyermekeik iskolába járatására, anélkül hogy érdemi választ adott volna az iskolából való távolmaradási kérelmükre.

 

Az Oktatási Hivataltól a szülők informálisan azt a tájékoztatást kapták, hogy a távolmaradásról és a hiányzás igazolásáról az iskolák igazgatói döntenek. A szülők mindezek ismeretében 2021. február 3-án újabb távolmaradási kérelmet nyújtottak be a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: EMMI-rendelet) 51. § (2) bekezdés c) pontjára hivatkozással, mivel véleményük szerint az Iskolában nem biztosítottak a gyermekek számára az egészséges élethez szükséges feltételek.

 

Az Iskola 2021. február 10-én hozott újabb elutasító válaszát követően szülői kérelmet nyújtottak be a Tankerülethez, amely a szülők kérelmét 2021. április 15-ei válaszában szintén elutasította. A Tankerület a döntésében arra hivatkozott, hogy a járványhelyzet önmagában nem alapozza meg az iskolába járás mellőzését.

 

Dr. Farkas Ildikó írása folytatódik az októberi Óvodai Jogfutárban.   

 

A cikk a következő alcímeket érinti még:

  • Biztonságos, egészséges környezet a járvány alatt
  • A gyermek, a tanuló mulasztása egyéb alapos indokból

 

Kiadványunkra október 15-ig 10% kedvezménnyel fizethet elő:

 

 

Kiemelt kép: Arthur Krijgsman fotója a Pexels oldaláról