Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel. Dr. Tárnokiné Joó Ildikó írása az ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadványunkban jelent meg.

 

 

 

November

 • A munkáltatói dokumentumok rendezése, a változások folyamatos vezetése, frissítése a közalkalmazotti nyilvántartásban.
 • A következő év (2022) bér- és dologi költségvetésének tervezése, előkészítése.
 • 2022-ben gyesről, gyedről visszatérők szabadságának kiszámítása, a kettős kifizetések tervezése.
 • A nyugdíjazás ütemezése a következő évre. Érdeklődés, információgyűjtés arról, hogy ki menne nyugdíjba 2022-ben, a felmentési idő kiszámítása, anyagi fedezetének biztosítása. Az érintettek tájékoztatása arról, hogy a nők 40 éves nyugdíjazásával (csak Határozat alapján) jár felmentés, általában 4 hónap munka alóli mentesítéssel. Tudni kell, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár elérésével már egyáltalán nem jár felmentés.
 • Jubileumi jutalom tervezése 2022-re.
 • Törzsgárda- (hűség-) jutalom tervezése 2022-re.
 • Dologi kiadások, beszerzések, kötelező eszköznorma szükségletek szerinti tervezése a 2022-es évre.
 • A portfóliót író pedagógusok segítése, a beadási határidő figyelembevételével, azok számára, akik 2022-ben minősülnek. A pedagógus legkésőbb a minősítés évét megelőző év november 25. napjáig töltheti fel a portfólióját az informatikai rendszerbe. Ennek segítése vezetői feladat.

(Megjegyzés: 2021. 05. 10-től újra személyes jelenléttel folytatják a szakértői bizottsági vizsgálatokat szakmai szempontok szerinti sürgősségi sorrendben.)

 • A mentorok munkájának ellenőrzése, szükség esetén cseréje.
 • A gyakornokok munkájának figyelemmel kísérése, segítése.
 • Vezetői ellenőrzések, az óvodapedagógusok számára a házi hospitálásokon látottak kielemzése.
 • Értekezlet összehívása a szülői szervezet (SZSZ), illetve az óvodaszék részére. Az éves terv elkészítése és ismertetése.
 • A bérmaradvány összegének ellenőrzése, egyeztetése a gazdálkodással megbízott szervvel és kiadása.
 • Az esetleges törvényi változások követése, feldolgozása.
 • A 2022-es évre az állami támogatás igénylésének előkészítése, benyújtása az októberi statisztika alapján, november 30-áig.

December

 • A december 31-ével lejáró határozott idejű munkaszerződések meghosszabbítása.
 • A következő év (3 évenkénti) soros ugrásainak felmérése, az átsorolások elkészítése.
 • A sikeres minősülés alapján a Pedagógus I.-be és a Pedagógus II.-be sorolás előkészítése.
 • A 2021-es évben sikeres minősítő vizsgát tett gyakornokok Ped. I. fokozatba és a Ped. I.-ből Ped. II. fokozatba átlépők összegyűjtése és a magasabb fokozatba való átsorolása, 2021. január 1-jétől. Ugyan ez vonatkozik a pedagógus végzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőkre (NOKS-osokra) is.
 • Selejtezés, leltározás előkészítése, lebonyolítása, minimum 2 évenként.
 • Az év végi vásárlások, beszerzések lerendezése, a készletek feltöltése.
 • A gazdasági év lezárása. A várható maradvány felhasználásának átgondolása, lekötése áthúzódó tételként.
 • A 2022. évre szóló költségvetési törvény és a témával kapcsolatos egyéb törvények, rendeletek követése, az óvodára vonatkozó tartalmak megismerése.
 • A decemberi ünnepségek megszervezése, lebonyolítása (Mikulás, advent, karácsony).
 • A téli szünet idejére az ügyelet megszervezése.
 • Az iskolakészültség (régi nevén iskolaérettség), illetve -készületlenség megállapítása az egyes tanköteles gyermekek tekintetében, az óvónőkkel, a fejlesztőpedagógussal, a logopédussal és a pszichológussal közösen.
 • A fejlesztőprogramban részt vevő gyermekek haladásának, fejlődésének értékelése (második). Az értékelésre meg kell hívni a gyermek szülőjét és indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, valamint a nevelési tanácsadást végző pedagógiai szakszolgálat képviselőjét.
 • A téli szünet miatti összevont csoportok megszervezése.
 • Az iktatókönyv lezárása, az irattár rendezése, a selejtezhető dokumentumok, anyagok megsemmisítése.
 • A belső ellenőrzéssel kapcsolatos vezetői (szakmai és gazdálkodással összefüggő) feladat tervezése a második félévre.
 • Az iskolakészültségi vizsgálatra küldendő gyermekek névsorának, jellemzésének leadása a Pedagógiai Szakszolgálat Intézménybe [15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről].

 

További részleteket olvashat az ÓvodaVezetési Ismeretek októberi kötetében.

Kiemelt fotó: Polina Kovaleva fotója a Pexels oldaláról