Cukorbeteg gyermekek nevelése-oktatása során figyelemmel kell lennünk arra, hogy szorongást okozhat a gyermekben, hogy sikerül-e beilleszkednie, társai befogadják-e? Törekedni kell arra, hogy az életkorának megfelelően a gyermek minél önállóbban vegyen részt önmaga ellátásában. Dr. Kulik-Fekete Zsuzsanna és Dr. Sárközi Gabriella oktatásjogi szakértő írása az ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadványunk legújabb kiegészítő kötetében olvasható teljes terjedelmében.

 

Iskolába kerüléskor fontos, hogy meg tudja mérni a vércukrát, és tudja minősíteni, hogy „jó”, „alacsony, „magas”, tudja, hogy mit kell tennie hypoglykaemia esetén, tudja, hogy bármi furcsát érez, akkor szólnia kell a tanárnak, tudja, hogy ő nem ehet mást, mint ami neki való. Fontos az is, hogy a tantestület minden tagja, az adott intézmény közétkeztetésében dolgozó munkatársak, az osztálytársak és a testnevelő tanár / edző is tudjon a betegségről.

 

A serdülés kezdetekor az edukáció során ki kell térni a biztonságos nemi életre és a fogamzásgátlásra, leányok esetén pedig 14–16 éves korban a praeconcepcionális gondozás fogalmára és fontosságára.

 

Amennyiben a pedagógusok jó példát mutatnak és csoportszinten, osztályfőnöki órán megbeszélik a tudnivalókat, a gyerekek könnyen empatikussá tehetők, de ehhez biztosítani kell, hogy kérdéseikre választ kapjanak.

 

Tipp:

Léteznek felkészítő tanfolyamok, ilyen például a Szurikáta Alapítvány diabTanodája Budapesten. Évente négy alkalommal egy ötórás képzésen készítik fel a jelentkező pedagógusokat. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány pedig az Oktatási Hivatallal közösen egy előadássorozatot indított, melynek célja a cukorbetegség megismerése, valamint a diabétesszel élő gyerekek elfogadása, és segítésének lehetőségei az óvodákban és az iskolákban. A várható programokról a diabetes@egycseppfigyelem.hu címen lehet érdeklődni.

 

Itt lehet jelentkezni online képzésekre az OH-nál: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/diabeteszrol_dietetikarol_ped_tovabbkepzes_2021?fbclid=IwAR0eoWscXMoTSyD39st44h9-VM5RcAOFsev3ndUmHzqdrqWIjTrr6hM3h58

 

Az oktatási ombudsman szerint az iskola világában bizonytalanság tapasztalható a cukorbeteg gyermekek ellátása kapcsán: az intézményvezetők és a pedagógusok sokszor tanácstalanok, mert nem ismerik a rájuk háruló feladatokat és nem tudják, meddig terjed a felelősségük a diabetes kezelése esetén. Ezen kíván segíteni a jogalkotó az Nkt. 61. §-ának új bekezdéseivel.

 

Új szabályok a köznevelési törvényben

A cukorbeteg gyermekek állapota különböző lehet:

 • A gyermek tudja iskolába járással teljesíteni a tankötelezettségét.
 • Egyéni munkarendben, otthoni ellátás keretében teljesíti tankötelezettségét. Az Oktatási Hivatal engedélye alapján egyéni munkarendben tanulhat a gyermek, ha otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben. Ekkor az iskola kötelessége gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról.
 • Egészségügyi intézetben tartózkodik. Ha viszont a tartós gyógykezelés az iskolába járást nem teszi lehetővé, a tanuló vagy szülője, törvényes képviselője kérelmet nyújthat be arra vonatkozóan, hogy a gyermek a tanulmányait a fekvőbeteg-ellátás keretében gyógykezelését biztosító egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs intézményben biztosított nevelés-oktatás keretében folytassa. A vendégtanulói jogviszonyt az intézményvezető engedélyezheti. De elképzelhető, hogy olyan súlyos a betegség, mely nem teszi lehetővé a tankötelezettség folytatását, ez esetben az óvodai / tanulói jogviszony szünetelését lehet kérni az intézményvezetőtől.

 

Az első csoportba tartozó gyermekeket érintik az új szabályok.

Az Nkt. 62. §-a alapján a nevelési-oktatási intézmény (többcélú intézmény) vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény – beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek törvényes képviselőjének kérelmére – a gyermekkori diabetes gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján – speciális ellátást biztosít. A szakmai iránymutatás EMMI által kiadott hivatalos iránymutatás, mely tartalmazza az eljárás protokollját. Ez a követendő.

 

Az Nkt. 62. §-a alapján a cukorbeteg gyermeknek nyújtható óvodai/iskolai ellátás az alábbiakat jelenti:

 • Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja (NOKS) számára előírhatja
  • a vércukorszint szükség szerinti mérését,
  • szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.
 • Azonban ezt a feladatot nem lehet bárkinek kiosztani. A nevelési-oktatási intézmény vezetője e feladat ellátását olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosíthatja, aki az Oktatási Hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy
  • iskolaorvos, vagy
  • iskolavédőnő útján biztosítja.

 

2021. szeptember 1-jétől az intézményvezetőnek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvénnyel (a továbbiakban: Eütv.) összhangban álló speciális ellátási eljárásrendet kell kialakítania, melyet az óvoda/iskola szabályzataiban kell kidolgoznia. Többek között kidolgozandó a szülői kérelem benyújtásának módja is.

 

A teljes írás az ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadványunk 2021. októberi kiegészítő kötetében olvasható.