November 9-én jelenik meg az Óvodai Jogfutár című szakmai előfizetésünk legújabb száma, amelyben a következő témakörökről olvashatnak előfizetőink:

 

Az óvodai nevelést érintő járványhírek

Az EESZT működtetője naponta megismerhetővé teszi az Oktatási Hivatal számára az oltottsággal vagy egyéb módon védettséggel rendelkező személyeknek a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás tényére vagy a védettségi időtartamra vonatkozó adatát. Ezeket az adatokat az óvodák vezetői lekérdezhetik. Ahhoz, hogy az adatközlés megvalósuljon, szükség van az óvodának az OH részére adott tájékoztatására.

 

 

Intézkedési terv az óvodákban a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

A jelenleg folyó nevelési év kezdetén a szaktárca az aktuális járványhelyzetre tekintettel a korábbi intézkedési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv) hatályában fenntartva, miniszteri levélben azon több ponton javasolt változtatásokat. Cikkünkben e javasolt módosításokkal egységes szerkezetben ismertetjük a lapzártakor hatályos óvodai járványügyi előírásokat. 

 

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek óvodai ellátása

A szülőnek írásban, szóban vagy más módon megtett kérelme szükséges az ellátáshoz. Az intézmény vezetőjének egy esetleges rosszullét esetére speciális ellátási eljárásrendet szükséges kialakítania. A feladatot ellátó személyek pótlékra jogosultak.

 

Munkajogi kérdések és válaszok

Délutáni pótlék, próbaidő, külföldi állampolgár alkalmazása, az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítása, Mesterpedagógus pályázat megújítása, fizetési fokozat és fizetési kategória megállapítása egyházi óvodából önkormányzati óvodába átkerülő óvodapedagógus esetében…

 

Bírósági határozatok rovatunkban azt vizsgáljuk meg, hogy

Ki hibázott? A munkavállaló? Az óvodavezető? A fenntartó? Esetleg mindenki?

Az óvodapedagógust elbocsátották, de továbbra is kapott fizetést, majd táppénzt. A fenntartónak 4 510 404 forint kára keletkezett, amelyért a felelősséget egyoldalúan az óvodavezetőre hárította, és megvált tőle. Az óvodavezető a bíróságra ment…

 


 

Tartsa frissen tudását, havi 30 perc elég hozzá!

  1. Ön tudja a legjobban, hogy folyamatosan módosulnak az intézményét érintő jogszabályok legyen szó akár munkajogi, gazdálkodási, tanügy-igazgatási, pedagógiai vagy bármely más területről.
  2. Az Óvodai Jogfutár című havilap az Ön nyugalmát biztosítja!
  3. Havi rendszerességgel értesül az aktuális jogszabályváltozásokról.
  4. Első kézből; általában az EMMI jogászaitól kap információkat az intézményét érintő jogszabályi változásokról.
  5. rövid, lényegre törő összefoglalókból percek alatt tisztában lehet a módosítás tartalmával.
  6. teendők, határidők szem előtt tartásával idejében meg tudja hozni a szükséges döntéseket.

Fizessen elő most, akár online is, hogy ne maradjon le az aktuális hírekről:

 

Kiemelt kép: CDC fotója a Pexels oldaláról