A Vadaskert „Társas” készségfejlesztő csoportjának bemutatása. Az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk legújabb kötetéből közlünk részletet.
Szerzők: Bognár-Kálmán Rebeka – Madarassy-Szücs Anna – Kis Dóra Sarolta

 

Mind az autizmus, mind a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD), mind az autizmus spektrumzavar (ASD) esetén bizonyítottak genetikai sajátosságok, melyek a jellegzetes viselkedéses kép megjelenéséért felelős neurobiológiai eltérések kialakulásához vezetnek. Tekintve azonban, hogy sem a genetikai, sem a neurobiológiai szinteken nem talált még a tudomány specifikus markert, figyelmünk a diagnosztika és a terápia terén is a viselkedéses képre összpontosul. Fontos kiemelni, hogy az eltérő idegrendszeri működések mindegyike esetén az életminőség szempontjából legalább annyira meghatározó a környezet szerepe, mint amennyire maga az idegrendszeri állapot, vagyis az érintett kisgyermekek pszichés jólléte nem kizárólag a fejlesztéseken, hanem azon is múlik, hogy a környezet mennyire képes és hajlandó elfogadó és támogató módon kezelni ezt az idegrendszeri sokszínűséget.

 

Cikkünk célja a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia magánszolgáltatásainak keretein belül működő „Társas” szociális és kommunikációs készségfejlesztő csoport és ezen keresztül annak bemutatása, hogyan lehet elsősorban autizmus spektrumzavarral, figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral, vagy e kórképekre utaló tüneteket mutató óvodás- és kisiskoláskorú gyermekekkel csoportban dolgozni, milyen alapvető viselkedésterápiás eszközöket alkalmazhatunk, hogyan segíthetjük a szülőket ezek elsajátításában.

A csoport struktúrájának kialakításakor és a foglalkozások teljes ideje alatt is alapvetés számunkra a gyermekek eltérő igényeinek figyelembevétele.

 

Program:

 „Társas” csoportunkat 2019 tavaszán indította el dr. Madarassy-Szücs Anna gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, Bognár-Kálmán Rebeka, Hendrich Beáta és Kis Dóra Sarolta autizmus spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógusokkal együtt, mely azóta is folyamatosan, változatlan lelkesedéssel várja a hozzájuk forduló családokat.

 

A 8 alkalmas csoport tagjai óvodás- (5-6 év) és kisiskoláskorú (7-8 év), már korábban autizmus spektrumzavarral és/vagy ADHD-val diagnosztizált, vagy e zavarokra utaló tüneteket mutató gyermekek. A programban részt vevő családok 2 alkalommal – a csoport kezdetén és végén – szülőkonzultáción vesznek részt. Előbbi egy átfogó bemutató a csoport alakulásának okáról, működéséről, utóbbi egy rövidebb, de részletesebb, közös beszámolót foglal magában az alkalmakról, kiegészítve rövid beszélgetésekkel külön-külön a családokkal, a gyermekükkel kapcsolatos tapasztalatokról, további lehetőségekről. A szülőkonzultációk között 6 alkalommal, heti rendszerességgel, másfél órában találkozunk személyesen a gyerekekkel, melyek során meghatározott tematika mentén haladva játékos formában tanulunk közösen önmagunkról, egymásról, illetve a környezetünkről, valamint a társas helyzetekből fakadó nehézségek megoldására gyakorlunk a mindennapi életben is alkalmazható stratégiákat.

A csoport kis létszámmal, egyidejűleg 6-7 gyermek részvételével zajlik, lehetőséget teremtve egyéniségük, szükségleteik megismerésére és egy biztonságot nyújtó, személyes odafigyelést támogató légkör megteremtésére. Az alkalmak során nagy hangsúlyt fektetünk a viselkedésterápiás módszertan és a vizuálisan megjelenített eszközök használatára, állandó napirenddel, szabály- és jutalmazási rendszerrel igyekszünk a gyerekek számára érthetővé, kiszámíthatóvá tenni a környezetüket.

 

 

Napirend

 

A csoportban alkalmazott szabályrendszert konkrét időbeosztás, napirend mentén alkalmazzuk, mely biztonságot, kiszámíthatóságot nyújt mind a gyermekek, mind a csoportvezetők számára. Minden foglalkozás az alábbi, meghatározott sorrendű tevékenységekből áll: Beszélgetőkör, Babzsákozás, Okosodás, Mozgolódás, Ügyesedés, Jutalmazás. A napirendet – csakúgy, mint az elvárt csoportszabályokat – több helyen is jól láthatóan, vizualizált formában tüntetjük fel. A tevékenységek állandó sorrendben követik egymást, melyet minden esetben közös megbeszélés, szabályismétlés előz meg, és értékelés zár le. Az egyes napirendi pontokon belül tartott játékokat, foglalkozásokat folyamatosan színesítjük, változatossá tesszük. A gyermekekben rövid időn belül, tapasztalataink szerint körülbelül a második, harmadik alkalomra rögzül a foglalkozás menete az állandóságnak köszönhetően, így az eseményeket követve segíti önállóságuk fejlődését, továbbá a napirend alkalmazásával a nehezen értelmezhető idő, „láthatóvá”, konkréttá válik.

Pontozótábla

 

Az alkalmak során minden csoportban részt vevő gyermeknek saját, névvel, képpel ellátott pontozótáblája van. A napirendi tevékenységek feltüntetése mellett a pontozótáblán szerepelnek a betartandó szabályok és a foglalkozásokon való részvételre ösztönző kép is. Itt tudják nyomon követni mind a felnőttek, mind a gyerekek a jutalmak gyűjtését. A pontozótáblát minden napirendi tevékenység után elővesszük, és közösen értékeljük az adott játék vagy feladat alakulását (a szabályok betartását és a részvételt).

 

A teljes írás az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk legújabb kiegészítő kötetében olvasható teljes terjedelmében.