A fiatal munkaerő megtartása céljából az óvodavezetőnek is érdekében áll, hogy ismerje, és tájékoztatást tudjon adni a családok állam által történő támogatásáról. Mivel a lehetőségek eléggé szerteágazóak, ezek csoportosításával, összefoglalásával foglalkozik írásunk, amely az ÓvodaVezetési Ismeretek kiadványunk áprilisi kötetében jelent meg. Már a cikk tartalomjegyzéke is bőséges információval kecsegtet, de további tájékoztatásul közreadunk egy részletet is:

Dr. Tárnokiné Joó Ildikó írásának tartalomjegyzéke: 

 

1. Adózással kapcsolatos kedvezmények

1.1 A négy vagy több gyermekes anyák adóalap-mentessége

1.2 A 25 év alattiak adóalap-mentessége 2022-től

1.3 A személyi adóalap-kedvezmény

1.4 Az első házasok adóalap-kedvezménye

1.5 A családi adó- és járulékkedvezmény

1.6 A gyermeket nevelő családok 2021. évi szja adó-visszatérítése

 

2. Gyerekneveléssel kapcsolatos szociális ellátások

2.1 Anyasági támogatás

2.2 Csecsemőgondozási díj

2.3 Gyermekgondozási díj

2.4 Gyermekgondozást segítő ellátás

2.5 A gyermeknevelési támogatás

2.6 Családi pótlék (nevelési ellátás / iskoláztatási támogatás)

2.7 Egyéb segítségek

 

2.1 Anyasági támogatás                                                                 

 

Anyasági támogatásra jogosult, a 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a szülést követően

 

  1. a) az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született);
  2. b) az örökbe fogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;
  3. c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.

 

Az anyasági támogatás összege

Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege, 2013. óta, 2022-ben is azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28 500 Ft) 225%-ával, azaz 64 125 Ft, ikergyermekek esetén 300%-ával, vagyis 85 500 Ft.

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt, a szülést követő 180 napon belül lehet benyújtani. Az igényléshez csatolni kell a terhesgondozást végző orvos igazolását. Egyidejűleg be kell mutatni a gyermek(ek) anyakönyvi kivonatát.

Az anyasági támogatás nem utalható külföldre. A támogatásra a hazánkban tartózkodó uniós állampolgárok is jogosultak.

Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes.

Az igényelbíráló szerv az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, illetve ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely.

 

2.2 Csecsemőgondozási díj                                                            

 

  1. évi LXXXIII. törvény alapján Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki
  • a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt, vagy
  • a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy
  • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

 

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár.

Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.

A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a koraszülött gyermekek esetében. A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

A szülési szabadság kiadására, igénybevételére egyébként a munkáltató és a munkavállaló megállapodása az irányadó.

A csecsemőgondozási díj naptári napi összege a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 100%-a 2021. július 1-jétől, amit a korábbi 70 százalékról emelték fel.

Az így megállapított összeg személyijövedelemadó-köteles bruttó összeg. A csecsemőgondozási díj után társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni.

Ha a csecsemőgondozási díjra való jogosultság az álláskeresési támogatásban részesülő személy részére kerül megállapításra, a csecsemőgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeg harmincadrészét.