Ha bármilyen rendkívüli helyzet alakul ki a jövőben, akkor az oktatásért felelős miniszter határozat formájában rendelkezhet a minősítési eljárás rendjéről.

A minősítési eljárás változásai

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény június 1-jén lépett hatályba más rendeletekkel, többek között a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelettel együtt, amely összegyűjtötte a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdéseket. Ennek egyik következményeképpen 2022. június 1-jétől

  • pár helyen változott a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, mely érinti a pedagógusok minősítési eljárását, illetve
  • szintén változott néhány bekezdés a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben, mely az online végezhető továbbképzésekre tartalmaz szabályozást.

A COVID-pandémia időszakában, főleg annak hullámaiban, nehezebb teljesíteni a minősítés feltételeit, valaki egészségesen is kerülhet karanténba, ha COVID-fertőzött személy elsődleges kontaktja. Azért, hogy a pedagógusminősítések ne maradjanak el, könnyítéseket tartalmaz a jogszabály-változtatás, melyek a minősítési
eljárások lebonyolítást segítik rendkívüli helyzetben. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a egy teljesen új, (1c) megjelölésű bekezdéssel bővült.

Az új bekezdés szerint országosan terjedő járvány vagy más, az ország egész területét érintő rendkívüli esemény esetén a miniszter – az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján közzétett – döntése alapján a Pedagógus I. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás esetében a minősítő vizsga és a minősítési eljárás az alábbi részekből tevődik össze:

a) a portfólió feltöltése,
b) a portfólió előzetes vizsgálata,
c) ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása – ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását –, a megvalósított két foglalkozás vagy tanóra terve, tematikus terve, a foglalkozás- vagy tanóra-reflexió, a kapcsolódó csoportprofilok elektronikus
úton történő megküldése a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább tíz nappal a minősítő bizottság elnöke számára,
d) az információk értékelése, a feltöltött portfólió és a c) pont alapján megfogalmazott kérdéseknek a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása,
e) foglalkozások, órák megbeszélése online kapcsolattartás útján,
f) a portfólióvédés online kapcsolatban, amely során a pedagógus bemutatja pedagógiai munkásságát, önértékelését, reflektál a minősítő bizottság előzetesen feltett kérdéseire, szakmai beszélgetést folytat, valamint
g) a végleges értékelés elkészítése.

Vagyis, ha bármilyen rendkívüli helyzet alakul ki a jövőben (rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más), akkor az oktatásért felelős miniszter – aki jelen esetben a belügyminiszter – határozat formájában rendelkezhet a minősítési eljárás rendjéről, melyet az OH honlapján tesz közzé, ezen a helyen:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. §-ának (7) bekezdése szintén teljesen új szakasz, melyet szintén a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet iktatott be. Eszerint az országosan terjedő járvány vagy más, az ország egész területét érintő rendkívüli esemény esetén a miniszter – az OH honlapján közzétett – döntése alapján a  Mesterpedagógus minősítési eljárás esetében a Mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése online kapcsolatban is történhet.

 

A teljes cikk a szeptemberi Óvodai Jogfutárban olvasható teljes terjedelmében.

Fizessen elő egy évre az óvodavezetők nélkülözhetetlen szaklapjára!