A tervezés minden óvodapedagógus feladata. Tervezni szükséges az óvodai nevelést, a gyermekek megismerésének és fejlesztésének folyamatát, a fejlődés nyomon követését. Az óvodában a gyermek életét „ritmussal szabályozzuk” (napirend, heti terv), tartjuk mederben. A professzionális nevelés tervezhető és tervezendő. A tervszerűség elengedhetetlen feltétele a tudatos pedagógiai munkának. De hogyan tehetjük mindezt hatékonyan?

A pedagógiai tervezés egy tudatos alkotófolyamat, melynek során meghatározzuk az elérni kívánt célokat és a célok elérése érdekében végzendő feladatokat. A tervezőmunka során több alternatívát, megoldási módot is végiggondolunk, hogy a cselekvések során a lehetséges legjobb lépéssort válasszuk ki a célok megvalósulásának érdekében. A hatékony és eredményes pedagógiai munka érdekében meghatározzuk a célok eléréséhez vezető cselekvések időrendjét, a megvalósítást leginkább támogató módszereket, munkaformákat és eszközöket.

A tervezés folyamata során megfogalmazott célokat, feladatokat és azok számos összetevőjét tervezetben rögzítjük. A használható tervezet a tudatosság és tervszerűség mellett teret hagy az intuitív döntéseknek is. A váratlan események pedagógiai értékének felismerése és szakszerű beépítése rugalmasságot igényel. A professzionális nevelés tehát tudatosan tervezett és spontán hatások összessége.

A tartalmi tervezés legkisebb egysége az egy-egy foglalkozásra való készülés terve, mely ebből kifolyólag a legreálisabb tervezést teszi lehetővé az óvodapedagógus számára. A foglalkozástervek elkészítése a tevékenység-kezdeményezések tudatos átgondolására irányul, mely tartalmazza a foglalkozás anyagát, az időarányokat és a feldolgozásra vonatkozó módszertani elképzeléseket.

Nagyon fontos, hogy bármilyen életkori összetételű csoport esetén is elsősorban a fejlettség, és ne az életkor legyen a tervezés kiindulópontja, hiszen tisztában vagyunk azzal, milyen fejlettségbeli különbségek lehetnek két azonos életkorú gyermek között, illetve az egyes gyermek esetében is gyakran jelentős fejlődési különbség figyelhető meg az eltérő területeken.

Az óvodai nevelőmunka során számos szempontot figyelembe kell vennünk, melyek hatással vannak a tervezőmunka előkészítésére és a tevékenységek, foglalkozások tervezésére, szervezésére is. Kiadványunk, a Pedagógiai tervezés az óvodában, sorra veszi ezeket a szempontokat és foglalkozástervezet-mintákkal is hozzájárul a tudatos tervezés hatékonyságának növeléséhez.

 

További információ és megrendelés:

Golyán Szilvia: Pedagógiai tervezés az óvodában – Foglalkozástervezés lépésről lépésre

Pedagógiai tervezés az óvodában