Milyen jeles napok és egyéb fontos dátumok vannak áprilisban? Az Óvodai Jogfutár márciusi számában összeszedtük!

Április 15-ig az intézményvezető a minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esedékességét hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben.

JELES NAPOK

Április 1. – Bolondok napja
Április 1–2. – A roma kultúra napja [1971. április 8-án rendezték meg az első Roma Világkongresszust, amelyen elfogadták, hogy a cigány emberek hivatalos elnevezése a roma, ami romani nyelven embereket jelent. Megegyezés született a roma nemzeti jelképek elfogadásáról is: a kétsávos, kék és zöld színű zászló, középen egy vörös kerékkel, valamint a roma himnusz, melynek címe Gelem, gelem (Megyek, megyek). Hazánkban 1993-ban ünnepelték meg először, azóta a hazai cigányszervezetek minden évben különböző kulturális eseményekkel emlékeznek meg a legnagyobb nemzeti ünnepükről.]
Április 2. – A gyermekkönyvek nemzetközi napja
Április 6. – Asztalitenisz-világnap
Április 7. – Egészségügyi világnap (Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO megalakulása, 1948. április 7. A WHO az Egyesült Nemzetek Szervezetének, az ENSZ-nek a szakosodott intézménye.)
Április 7. – Nagypéntek
Április 9–10. – Húsvét
Április 11. – A költészet napja (A magyar költészet napját 1964 óta ünnepeljük, József Attila születésnapja alkalmából minden év április 11-én. Ezen az ünnepnapon irodalmi előadóesteket, könyvbemutatókat, költőtalálkozókat, szavalóversenyeket rendeznek, így tiszteleg az egész ország a magyar költészet előtt. József Attila virtuális kiállítások: https://jaemlekhely.hu/)
Április 12. – Az űrhajózás világnapja
Április 22. – A Föld napja (Először 1970-ben ünnepelték egy amerikai egyetemista kezdeményezésére. Hatására az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak. A Föld napja 1990-ben világmozgalommá vált.)
Április 24. – A rendőrség napja
Április 25. – A pingvinek világnapja
Április 26. – A vakvezető kutyák világnapja
Április 27. – Morse-nap
Április 28. – A zaj elleni küzdelem világnapja
Április 29. – A tánc világnapja (1982 óta az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetében működő Nemzetközi Tánctanács javaslatára minden évben tartják. Ezen a napon, 1727-ben született „a balett Shakespeare-je”-ként is emlegetett francia balettművész, Jean-Georges Noverre. Úgy tartják, hogy újításaival ő indította el azt a fejlődést, amely a modern táncművészet kialakulásához vezetett. Magyarországon ezen a napon adják át a szakma legkiválóbb művelőit és végzős növendékeit kitüntető rangos díjakat, illetve a Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíjakat.)
Április 30. – A méhek napja
200 éve született Petőfi. A Petőfi-emlékévvel kapcsolatos programok ezen a linken érhetők el: https://petofi.hu/

 

ÁPRILIS A JOGSZABÁLYOKBAN

Április 15. – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. §-ának (2) bekezdése szerint a szülők április 15-éig nyújthatják be kérelmüket az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához, a jövő ősztől kiscsoportos vagy középsős gyermekük óvoda alóli felmentése tárgyában. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

Április 15. – A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/A. §-a szerint az intézményvezető a minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esedékességét hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben. Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-éig hajtja végre.

Április 16. – A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 20. §-a (1c) bekezdésének értelmében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek adatait a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. Az OH április 16-áig értesítést küld azon gyermekek lakcímére, akiknek a tárgyévben az óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

Április 20. – május 20. – A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 20. § (1) bekezdése szerint az óvodai beiratkozásra április 20-a és május 20-a között kerül sor.

Áprilils 20–21. – Az Nkt. 50. §-ának (7) bekezdése, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 22. §-ának (2) bekezdése, valamint a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM-rendelet 8. §-a alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermekeket a szülő április 20–21. között – a fenntartó tájékoztatása szerint – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Április 1. – május 31. – Az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 19. §-ának (1) bekezdése szerint a fenntartó minden év április 1. és május 31. között a KIR honlapján keresztül köznevelési intézményenként és feladatonként az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről statisztikai célra a 20. § szerinti közérdekű pénzügyi és gazdálkodási adatokat közöl.

 

Tartsa frissen tudását, havi 30 perc elég hozzá!

  1. Ön tudja a legjobban, hogy folyamatosan módosulnak az intézményét érintő jogszabályok legyen szó akár munkajogi, gazdálkodási, tanügy-igazgatási, pedagógiai vagy bármely más területről.
  2. Az Óvodai Jogfutár című havilap az Ön nyugalmát biztosítja!
  3. Havi rendszerességgel értesül az aktuális jogszabályváltozásokról.
  4. Első kézből; tanügyigazgatási és munkajogi szakértőinktől kap információkat az intézményét érintő jogszabályi változásokról
  5. rövid, lényegre törő összefoglalókból percek alatt tisztában lehet a módosítás tartalmával.
  6. teendők, határidők szem előtt tartásával idejében meg tudja hozni a szükséges döntéseket.

Fizessen elő most, akár online is, hogy ne maradjon le az aktuális hírekről:

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés